Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

29.7.2011 10.21
Tiedote

122/2011, MKi/MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia rauta- ja teräskiinnittimiä koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyjä rauta- ja teräskiinnittimiä

Neuvoston asetuksella (EU) nro 723/2011 on 85 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyjä rauta- ja teräskiinnittimiä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00 (Taric-koodit 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 ja 7318 22 00 95). Asetus julkaistiin 26.7.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 194. Asetus tuli voimaan 27.7.2011.

Seuraavien yritysten tuonti on vapautettu polkumyyntitullista sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään tämän yleiskirjeen liitteen mukainen kauppalasku:

Yritys

Taric-lisäkoodi

Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd

 

B123

Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd

 

B124

Jinfast Industries Sdn. Bhd

 

B125

Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd

 

B126

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd

 

B127

Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd

 

B128

TI Metal Forgings Sdn. Bhd

 

B129

United Bolt and Nut Sdn. Bhd

 

B130

Polkumyyntitulli kannetaan myös Malesiasta lähetetystä tuonnista, joka on 29.10.2010 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 966/2010, ks. THT nro 171/010/2010) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista, lukuun ottamatta em. yritysten tuottamia tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien mappimekanismien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 8305 10 00 50. Ilmoitus julkaistiin 23.7.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 217.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT