Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 30.6.2011 10.04 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.26
Pressmeddelande

110/2011, RAS/MSR

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av kaliumklorid med ursprung i Ryssland har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3104 20 10, 3104 20 50, 3104 20 90, ex 3105 20 00, ex 3105 60 00, ex 3105 90 91 och ex 3105 90 99. Tillkännagivandet publicerades den 10 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 170.

- Vid import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Vitryssland har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Tillkännagivandet publicerades den 28 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 187.

- Vid import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kroatien, Ryssland och Ukraina har en översyn gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 och ex 7304 59 93. Tillkännagivandet publicerades den 28 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 187.

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Översynerna gällande import av tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 6815 91 00 och ex 6815 99 00. Antidumpningsåtgärderna upphävs och registreringen av importen avslutas. Antidumpningstullarna som tagits ut vid import av tegelstenar som överlåtits till fri omsättning från och med den 14 oktober 2010 återbetalas. Återbetalning ska sökas hos Tullens rättelsegrupper. Rådets förordning (EG) nr 616/2011 finns publicerad i Europeiska unionens officiella tidning nr L 166 av den 25 juni 2011.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa typer av frysta jordgubbar med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 18 april 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 0811 10 11, 0811 10 19 och 0811 10 90. Tillkännagivandet publicerades den 28 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 187.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 27 april 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 och ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51). Tillkännagivandet publicerades den 28 juni 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 187.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD