Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

24.5.2011 9.11
Tiedote

88/2011, RAS/MSR

Muutos kiinalaisten muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa sovellettavaan polkumyyntitulliin

Neuvoston asetuksilla (EU) nrot 474/2011 ja 475/2011 on muutettu neuvoston asetusta (EY) nro 1425/2006. Polkumyyntitulli koskee kiinalaisia muovisäkkejä, -kasseja ja -pusseja, jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodit 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 ja 3923 29 90 20). Asetukset julkaistiin 18.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 131.

Sovellettavat tullit ovat nyt seuraavat:     

Maa

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta

Cedo (Shanghai) Limited ja Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai

7,4

A757

Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai

5,1

A758

Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. ja Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai

4,8

A760

Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. ja Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang

 

7,8

 

A761

Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. ja Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi

12,8

A763

Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan

5,7

A764

Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou

4,8

A765

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3

A854

Liitteessä luetellut yritykset

8,4

Ks. liite

Kaikki muut yritykset

28,8

A999

Xiamen Good Plastic Co., Ltd. -niminen yritys on lisätty liitteessä olevaan kiinalaisten tuottajien luetteloon. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B109.

Lisäksi Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. -nimisen yrityksen polkumyyntitullia on muutettu. Aiemman yrityskohtaisen tullin sijasta sen tuotteiden tuonnissa kannetaan "kaikkiin muihin yrityksiin" sovellettava 28,8 prosentin polkumyyntitulli. Tuonnin 21.8.2010 aloitettu kirjaaminen lopetetaan. Kirjatusta tuonnista kannetaan polkumyyntitulli takautuvasti.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa annetun asetuksen (511/2010) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 477/2011 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta ja Sveitsistä lähetettyjä molybdeenilankoja, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta tai Sveitsistä. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 8102 96 00 11. Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Asetus julkaistiin 18.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 131. Asetus tuli voimaan 19.5.2011.  

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT