Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 17.8.2016 16.06
Tiedote

68/2016, MSR

Muutos intialaisten pallografiittirauta-putkien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1369 on muutettu intialaisia putkia koskevaa asetusta 2016/388. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90 (Taric-koodit 7303 00 10 10 ja 7303 00 90 10). Ensimmäinen muutos liittyy vakuutena oleviin määriin ja toinen muutos tuotekatteeseen.

Asetuksen 2016/388 mukaan sovellettavat polkumyyntitullit ovat 19.3.2016 alkaen seuraavat:

Yritys

Polkumyyntitulli %

Taric-lisäkoodi
Electrosteel Castings Ltd 0 C055
Jindal Saw Ltd 14,1 C054
Kaikki muut yritykset 14,1 C054

Nämä polkumyyntitullit säilyvät ennallaan. Muutos koskee vakuutena olevien määrien kantamista.

Asetuksen 2016/388 perusteella väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 79/2015) vakuutena olevat määrät kannettiin lopullisina. Lopullisen polkumyyntitullin ja lopullisen tasoitustullin yhdistetyn määrän ylittävät vakuutena olevat määrät palautettiin. Koska säännöksen muotoilu aiheutti sekaannusta vakuutena olevien määrien kantamisessa, uudessa asetuksessa 2016/1369 kannettavat määrät on ilmoitettu seuraavasti:

Yritys

%

Electrosteel Castings Ltd 4,1
Jindal Saw Ltd 19
Kaikki muut yritykset 19

Jo maksetut tai kirjatut tullit palautetaan tai peruutetaan siltä osin kuin jälkimmäisen taulukon määrät ylittävät edellä olevan taulukon määrät. Palautusta tai peruutusta voi hakea Tullin oikaisusta.

Lopullista polkumyyntitullia ja lopullista tasoitustullia koskevissa asetuksissa komissio sulki tarkasteltavana olevan tuotteen ulkopuolelle pallografiittirautaputket, joissa ei ole sisä- ja ulkopinnoitetta. Komissio on nyt vahvistanut erilliset Taric-koodit 7303 00 10 20 ja 7303 00 90 20 pinnoittamattomille putkille. Näin pystytään seuraamaan pinnoittamattomien putkien tuontia unioniin, mutta tästä tuonnista ei kanneta polkumyynti- tai tasoitustullia.

Komission asetus nro 2016/1369 julkaistiin 12.8.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 217. Asetus tulee voimaan 13.8.2016. Sitä sovelletaan takautuvasti 19 päivästä maaliskuuta 2016, lukuun ottamatta Taric-koodien 7303 00 10 20 ja 7303 00 90 20 perustamista.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa on alkanut polkumyyntitutkimus uudelleen. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89. Komission ilmoitus julkaistiin 11.8.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 291.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT