Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

2.11.2012 11.34
Tiedote

122/2012, MNy/MSR

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 924/2012 on muutettu asetuksen 91/2009 mukaisia toimenpiteitä. Polkumyyntitulli kannetaan CN-koodeihin 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00 tullattavien rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa.

Sovellettavat polkumyyntitullit, jotka tulivat voimaan 11.10.2012, ovat seuraavat:

Yritys

Tulli

Taric-
lisäkoodi

Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai

43,4 %

A924

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou

0,0 %

A918

Changshu City Standard Parts Factory ja Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu

38,3 %

A919

Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City

22,9 %

A920

Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan

63,7 %

A921

Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo City

64,3 %

A922

Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Jiangshan Town

69,7 %

A923

Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai

0,0 %

A925

Bulten Fasteners (China) Co., Ltd, Beijing

0,0 %

A997

Liitteessä I luetellut yritykset

54,1 %

A928

Kaikki muut yritykset

74,1 %

A999

Uudelleenarvioinnin perusteella joillakin taulukossa luetelluilla yrityksillä on nyt tarkistettu polkumyyntitulli. Lisäksi Bulten Fasteners China -yrityksen tuontiin sovelletaan 0 prosentin tullia.

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä. Asetus julkaistiin 10.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 275. Asetus tuli voimaan 11.10.2012.

Oikaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 287, 18.10.2012

Amerikan yhdysvalloista peräisin oleva bioetanoli saatettiin kirjaamisvelvoitteen alaiseksi  komission asetuksella nro 771/2012 (EUVL nro L 229, 24.8.2012). Oikaisu koskee nimikkeitä, joihin bioetanoli luokitellaan. Oikeat CN-nimikkeet ovat seuraavat:

ex 2207 10 00

ex 2710 12 21

ex 2710 12 49

ex 3814 00 10

ex 2207 20 00

ex 2710 12 25

ex 2710 12 51

ex 3814 00 90

ex 2208 90 99

ex 2710 12 31

ex 2710 12 59

ex 3820 00 00

ex 2710 12 11

ex 2710 12 41

ex 2710 12 70

ex 3824 90 97

ex 2710 12 15

ex 2710 12 45

ex 2710 12 90

Oikeat Taric-nimikkeet ovat seuraavat:

2207 10 00 11

2710 12 21 10

2710 12 49 10

3814 00 10 10

2207 20 00 11

2710 12 25 91

2710 12 51 10

3814 00 90 70

2208 90 99 11

2710 12 31 10

2710 12 59 10

3820 00 00 10

2710 12 11 10

2710 12 41 10

2710 12 70 10

3824 90 97 67

2710 12 15 10

2710 12 45 10

2710 12 90 10

Muutos Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatiin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission päätöksellä nro 2012/629/EU on peruutettu sitoumuksen hyväksyntä seuraavien yritysten osalta: Open Joint Stock Company (OJSC) ”Azot”, Novomoskovsk, Venäjä, tai Open Joint Stock Company (OJSC) ”Nevinnomyssky Azot”, Nevinnomyssk, Venäjä, sellaisen näiden yritysten tuottaman ammoniumnitraatin tuonnin osalta, joka on joko myyty suoraan ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa tai jota myy EuroСhem Trading GmbH, Zug, Sveitsi, tai jonka myynti on tapahtunut yritysten Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company ”EuroСhem”, Moskova, Venäjä, ja EuroСhem Trading GmbH, Zug, Sveitsi, välityksellä ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa (Taric-lisäkoodi A522).

Asetuksella (EY) N:o 661/2008 (EUVL nro L 185, 12.7.2008) käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia on tämän vuoksi sovellettava Eurochem Groupin (Taric-lisäkoodi A522) tuottaman ammoniumnitraatin tuontiin. Komission päätös julkaistiin 11.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 277. Päätös tuli voimaan 12.10.2012.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuonti kirjaamisvelvoitteen alaiseksi

Komission asetuksella (EU) nro 973/2012 on aloitettu Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion kirjaaminen. Samalla komissio on aloittanut polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevan tutkimuksen. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 7607 11 19 10.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien. Komission asetus julkaistiin 23.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 293. Asetus tuli voimaan 24.10.2012.

Kiinalaisten esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen polkumyyntitullien soveltamisalaa on täsmennetty; polkumyyntitullien palauttaminen

Neuvoston asetuksella nro 986/2012 on teräslankojen tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia muutettu taannehtivasti. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 (Taric-koodit 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 ja 7312 10 69 91).

Lopullisen polkumyyntitullin soveltamisalaa on nyt täsmennetty: polkumyyntitulli ei enää koske galvanoituja (joita ei ole kuitenkaan pinnoitettu millään muulla materiaalilla) seitsemästä langasta koostuvia säikeislankoja, joissa keskellä olevan langan läpimitta on sama tai alle 3 prosenttia suurempi kuin muiden kuuden langan läpimitta.

Näiden aiemmin soveltamisalaan kuuluneiden tuotteiden osalta maksetut polkumyyntitullit palautetaan. Polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta.

Huom! Tapauksissa, joissa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 236 artiklan 2 kohdassa säädetyt määräajat ovat menneet umpeen ennen 26 päivää lokakuuta 2012 tai kyseisenä päivänä taikka ne menisivät umpeen kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä, määräaikoja jatketaan siten, että ne päättyvät kuuden kuukauden kuluttua 26 päivästä lokakuuta 2012.

Neuvoston asetus julkaistiin 26.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 297. Asetus tuli voimaan 27.10.2012 ja sitä sovelletaan 14.5.2009 alkaen

Muutos (yrityskohtainen) kiinalaisten silityslautojen tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 987/2012 on muutettu silityslautojen tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00 (Taric-koodit 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 ja 8516 90 00 51).

Muutos koskee tuotteita, jotka on valmistanut Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A786. Yrityksen valmistamien silityslautojen tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli on nyt 26,5 prosenttia. Neuvoston asetus julkaistiin 26.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 297. Asetus tuli voimaan 27.10.2012.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä; polkumyyntitullien palautus

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 2833 40 00 ja ex 2842 90 80 (Taric-koodi 2842 90 80 20). Ilmoitus julkaistiin 10.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 305.

- Taiwanista ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien peroksosulfaattien tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt 12.10.2012. Ilmoitus julkaistiin 11.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 307.

- Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitutkimus osittain uudelleen. Sen lisäksi polkumyyntitulli on kumottu yhden yrityksen osalta.

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin, kumosi 8.5.2012 asiassa T-158/10 antamallaan tuomiolla lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa 19.1.2010 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) nro 54/2010 siltä osin kuin se koskee The Dow Chemical Companya.

Tuomion johdosta Dow Chemicalin valmistaman etanoliamiinin tuonnissa ei enää sovelleta asetuksella (EU) nro 54/2010 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä.

Tämän vuoksi Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien, Dow Chemicalin (TARIC-lisäkoodi A115) valmistamien etanoliamiinien, jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 2922 11 00 (monoetanoliamiini) (TARIC-koodi 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanoliamiini) (TARIC-koodi 2922 12 00 10) ja 2922 13 10 (trietanoliamiini), tuonnista maksetut lopulliset polkumyyntitullit palautetaan. Polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta. Ilmoitus julkaistiin 18.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 314.

- Venäjän federaatiosta peräisin olevien rauta- tai teräsköysien sekä -kaapelien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Ilmoitus julkaistiin 27.10.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 330.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE I

Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, jotka eivät ole mukana otoksessa

Taric-lisäkoodi A928

Abel Manufacturing Co., Ltd Shanghai
Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd Shanghai
Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd Changshu
Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd Changshu
Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd Changzhou
Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd Dongguan
Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd Cixi
Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd Dongguan
Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd Foshan
Gem-year industrial Co., Ltd Jiashan
Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture Guangzhou
Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd Haining
Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Haitang Fasteners Factory Jiaxing
Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd Jiaxing
Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd Jiaxing
Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd Hangzhou
Hangzhou Spring Washer Co., Ltd Hangzhou
Hott Metal Part and Fasteners Inc. Changshu
J. C. Grand (China) Corporation Jiaxing
Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd Dongtai
Jiashan Yongda Screw Co., Ltd Jiashan
Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd Haining
Jiaxing Victor Screw Co., Ltd Jiaxing
Jinan Star Fastener Co., Ltd Jinan
Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd Jiashan
Kinfast Hardware Co., Ltd Haining
Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd Ningbo
Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd Ningbo
Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Fastener Factory Ningbo
Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd Ningbo
Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd Ningbo
Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Londex Industrial Co., Ltd Ningbo
Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd Ningbo
Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd Ningbo
Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Special - Wind - Fasteners (China) Co., Ltd Ningbo
Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd Ningbo
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd Ningbo
Robertson Inc. (Jiaxing) Jiashan
Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited Shanghai
Shanghai Fenggang Precision Inc. Shanghai
Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd Shanghai
Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd Shanghai
Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd Shanghai
Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd Shanghai
Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co Shanghai
Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory Shanghai
Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd Shanghai
Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd Shanghai
Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd Shanghai
Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd Jiaocheng
Shenzhen Top United Steel Co., Ltd Shenzhen
Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited Jiaxing
Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd Jiaxing
Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd Suzhou
Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd Taicang
Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd Tangshan
Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd Tangshan
Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd Shanghai
Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd Tianjin
Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd Wenzhou
Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd Wenzhou
Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd Wuxi
Wuxi Qianfeng Screw Factory Wuxi
Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd Xingtai
Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd Yueqing
Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd Yueqing
Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd Jiaxing
Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd Jiaxing
Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd Hangzhou
Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd Rui' An
Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd Shamen
Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd Zhongshan

LIITE II

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1. [Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.]

2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan yhteisöön vietäväksi myydyt kiinnitintuotteet, [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite], [Taric-lisäkoodi] Kiinan kansantasavallassa, ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.
[Päiväys ja allekirjoitus]”

THT