Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

13.7.2012 16.40
Tiedote

96/2012, RAS/MSR

Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat; kroatialaisten putkien tuonnissa toimenpiteet päättyvät

Neuvoston asetuksella (EU) nro 585/2012 on jatkettu venäläisten ja ukrainalaisten putkien tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93 (Taric-koodit 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 ja 7304 59 93 20).

Samalla päättyivät kroatialaisten putkien tuonnissa sovellettava polkumyyntitoimenpiteet. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93. Asetus julkaistiin 4.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 174. Asetus tuli voimaan 5.7.2012.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevan piin tuonnissa annetun asetuksen (467/2010) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 596/2012 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Taiwanista lähetettyä piitä, riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Taiwanista. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2804 69 00 20.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitullia taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Taiwanista lähetetystä piistä. Asetus julkaistiin 6.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 176. Asetus tuli voimaan 7.7.2012.

Muutos kiinalaisen viinihapon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 626/2012 on muutettu viinihapon tuonnissa sovellettavien polkumyyntitullien tasoa. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2918 12 00 90.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-lisäkoodi

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou

 

13,1 %

 

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

 

8,3 %

 

A689

Kaikki muut yritykset (paitsi Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou – Taric- lisäkoodi A687)

 

34,9 %

 

A999

Asetus julkaistiin 13.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 182. Asetus tulee voimaan 14.7.2012.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien  ja -pussien tuontia koskevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumotaan. Tuotteet luokitellaan Taric-koodeihin 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 ja 3923 29 90 20. Neuvoston asetus nro 627/2012  julkaistiin 13.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 182. Asetus tulee voimaan 14.7.2012.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kivihiilikoksin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 19.3.2013. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2704 00 19 10. Komission ilmoitus julkaistiin 3.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 195.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT