Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 25.6.2012 16.02
Tiedote

85/2012, RAS/MSR

Kiinalaisten sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnista maksetut polkumyyntitullit palautetaan

Unionin tuomioistuin julisti maaliskuun 22. päivänä 2012 antamassaan tuomiossa neuvoston asetuksen (EY) nro 1355/2008 pätemättömäksi. Tuomion johdosta tiettyjen sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin ei enää sovelleta asetuksella (EY) nro 1355/2008 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä. Jo maksettujen polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (Taric-koodit 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 ja 2008 30 90 69). Komissio on myös aloittanut osittain uudelleen tiettyjen kiinalaisten sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen. Komission ilmoitus julkaistiin 19.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 175.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2001 90 30 ja ex 2005 80 00. Komission ilmoitus julkaistiin 19.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 175.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumus) ovat päättyneet. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91. Komission ilmoitus julkaistiin 16.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 171.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien satuloiden tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 8714 95 00, ex 8714 99 90 ja ex 9506 91 10. Komission ilmoitus julkaistiin 21.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 180.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Etelä-Afrikasta peräisin olevien tiettyjen mangaanidioksidien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 14.3.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2820 10 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 21.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 180.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT