Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 18.4.2012 14.11 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 15.45
Pressmeddelande

57/2012, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av oxalsyra med ursprung i Indien och Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 325/2012 har en antidumpningstull införts på import av oxalsyra med ursprung i Indien och Kina. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2917 11 00 91. Förordningen publicerades den 18 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 106.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Land

Företag

Tullsats %

Taric-
tilläggsnr

Indien

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Alla övriga företag

43,6

B999

Kina

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Alla övriga företag

52,2

B999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD 176/010/2011) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutgiltiga tullen återbetalas. Förordningen träder i kraft den 19 april 2012.

Antidumpningsåtgärd som kommer att avslutas

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av frysta jordgubbar med ursprung i Kina har avslutats den 18 april 2012. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 0811 10 11 00, 0811 10 19 00 och 0811 10 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 17 april 2012 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 110.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

Bilaga

En förklaring som är undertecknad av en anställd vid de företag som utfärdat fakturan, i följande format, måste anges på den giltiga faktura som avses i artikel 1.3:

1) Den anställdes namn och funktion vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2) Följande deklaration:

”Jag intygar härmed att den (volym) oxalsyra som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (berört land). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

Datum och namnteckning

TMD