Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 13.4.2012 13.55
Tiedote

54/2012, RAS/MSR

- Intiasta peräisin olevien tiettyjen teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Komission päätös julkaistiin 23.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 84.

- Kiinalaisen natriumsyklamaatin tuontia koskenut osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Lisäksi päättyi tutkimus, joka koski kahta kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited -yritystä ja Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited -yritystä. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2929 90 00 10. Komission päätös julkaistiin 5.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 99.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Turkista ja Ukrainasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien ja profiiliputkien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7306 61 92 ja 7306 61 99. Ilmoitus julkaistiin 31.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 96.

- Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 ja 2922 13 10.  Ilmoitus julkaistiin 11.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 103.

Muutos Kazakstanista peräisin olevan piimangaanin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin; polkumyyntitullien palauttaminen

Transnational Company "Kazchrome" AO -nimisen yrityksen tuottaman piimangaanin tuonnissa ei enää sovelleta neuvoston asetuksessa (EY) nro 1420/2007 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä (polkumyyntitulli). Jo maksettujen polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta.

Yrityksen Taric-lisäkoodi on nyt B271. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7202 30 00 ja ex 8111 00 11 (Taric-koodi 8111 00 11 10). Ilmoitus julkaistiin 5.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 102.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT