Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

5.8.2016 15.58
Tiedote

66/2016, MSR

Muutos kiinalaisen natriumsyklamaatin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1159 on otettu käyttöön polkumyyntitulli kahden kiinalaisen tuottajan valmistaman natriumsyklamaatin tuonnissa. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2929 90 00 10. Yrityksillä oli aiemmin nollatulli. Komission asetus julkaistiin 16.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 192. Asetus tuli voimaan 17.7.2016.

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli (euroa/kilo)

Taric-
lisäkoodi

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Kiinan kansantasavalta

1,17 euroa

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Kiinan kansantasavalta

1,17 euroa

A472

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (EU) nro 2015/2447 131 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Kiinalaisen ja indonesialaisen natriumsyklamaatin tuonnissa polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1160 on jatkettu kiinalaisen ja indonesialaisen natriumsyklamaatin tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2929 90 00 10. Komission asetus julkaistiin 16.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 192. Asetus tuli voimaan 17.7.2016.

Muutos korealaisten teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen muutos)

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1167 on muutettu neuvoston asetuksen (EU) nro 102/2012 mukaisia toimenpiteitä. Korealainen viejä Daechang Steel Co., Ltd on vapautettu lopullisesta polkumyyntitullista, jota sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa. Yrityksen Taric-lisäkoodi on C 057. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku.

Asetuksen 2015/2179 mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen päättyy. Polkumyyntitullia ei kanneta kirjatusta tuonnista. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13). Komission asetus julkaistiin 19.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 193. Asetus tuli voimaan 20.7.2016.

Päättynyt polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien putkien liitos- ja muiden osien tuontia koskenut osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7307 19 10 (Taric-koodi 7307 19 10 10). Voimassa olevat polkumyyntitullit säilyvät entisellään. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) nro 2016/1176 julkaistiin 19.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 193. Päätös tuli voimaan 20.7.2016.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1246 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen betoniteräksen tuonnissa. Polkumyyntitulli koskee seuraavaa tavaraa: väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoituksessa käytettävät tangot raudasta, seostamattomasta teräksestä tai seosteräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä), ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty; näissä tangoissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai niitä on valssauksen jälkeen kierretty; hyvän väsymiskestävyyden keskeinen tunnusmerkki on kyky kestää toistuvaa jännitystä murtumatta ja kykyä kestää yli 4,5 miljoonaa väsymissykliä, kun jännityssuhde (pienin/suurin) on 0,2 ja jännityksen vaihteluväli yli 150 MPa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89 (Taric-koodit 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 ja 7228 30 89 10).

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C060

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin

18,4

C061

Jiangyin Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C062

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C063

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang

22,5

C064

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

22,5

C065

Kaikki muut yritykset

22,5

C999

Edellä mainitun yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 10/2016) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Komission asetus julkaistiin 29.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 204. Asetus tuli voimaan 30.7.2016.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aspartaamin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1247 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen aspartaamin tuonnissa. Aspartaami (N-L- α-aspartyyli-L-fenyylilalaniini-1-metyyliesteri, 3-amino-N-(α-karbometoksi-fenetyyli)-sukkinamiinihappo-N-metyyliesteri), jonka CAS-numero on 22839-47-0 luokitellaan CN-koodiin ex 2924 29 98 (Taric-koodi 2924 29 98 05).

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli
%

Taric-
lisäkoodi

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4%

C067

Sinosweet-ryhmä: Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kiina, ja Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kiina.

59,4%

C068

Niutang-ryhmä: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Kiina, ja Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kiina

59,1%

C069

Kaikki muut yhteistyössä toimineet yritykset:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, Kiina

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kiina

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, Kiina

58,8 %

C072

Kaikki muut yritykset

59,4 %

C999

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 14/2016) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Komission asetus julkaistiin 29.7.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 204. Asetus tuli voimaan 30.7.2016.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1328 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisten ja venäläisten teräslevytuotteiden tuonnissa. Polkumyyntitulli koskee raudasta tai seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, valmistettuja kaikenlevyisiä kylmävalssattuja pleteroimattomia ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomia, ei enempää valmistettuja kuin kylmävalssattuja levyvalmisteita. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7209 15 00 (Taric-koodi 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-koodi 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-koodi 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-koodit 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 ja 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-koodit 7211 29 00 19 ja 7211 29 00 99), 7225 50 80 ja 7226 92 00.

Seuraavat tuotelajit eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään:
— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, myös kelatut, kaikenpaksuiset, sähkötekniset;
— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, kelatut, alle 0,35 mm:n paksuiset, hehkutetut (pinnoitukseen soveltuva ohutlevyteräs);
— muusta seosteräksestä valmistetut kaikenlevyiset levyvalmisteet piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä; ja
— seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pikateräksestä.

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Tulli%

Taric-
lisäkoodi

Kiina

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

19,7

C098

Muut liitteessä luetellut yhteistyössä toimineet yritykset

20,5

 

Kaikki muut yritykset

22,1

C999

Venäjä

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

Kaikki muut yritykset

36,1

C999

Edellä mainitun yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt kylmävalssatut teräslevytuotteet (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 14/2016) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina ja sen ylittävät määrät vapautetaan.

Lisäksi komission asetuksen (EU) nro 2016/1329 nojalla polkumyyntitulli kannetaan taannehtivasti myös tuonnista, joka on kirjattu asetuksen (EU) 2015/2325 mukaisesti.

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Tulli
%

Taric-
lisäkoodi

Kiina

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,7

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,7

C098

Muut liitteessä luetellut yhteistyössä toimineet yritykset

 

14,5

 

Kaikki muut yritykset

16

C999

Venäjä

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

 

18,7

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Kaikki muut yritykset

26,2

C999

Komission asetukset julkaistiin 4.8.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 210. Asetukset tulivat voimaan 5.8.2016.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Korean tasavallasta peräisin olevan puhdistetun tereftaalihapon ja sen suolojen tuonnissa on aloitettu tutkimus. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2917 36 00 (Taric-koodi 2917 36 00 10). Komission ilmoitus julkaistiin 3.8.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 281.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE

Kiinalaiset yhteistyössä toimineet mutta otoksen ulkopuoliset vientiä harjoittavat tuottajat:

Maa

Nimi

Taric-
lisäkoodi

Kiina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

Kiina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

Kiina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

Kiina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

Kiina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

Kiina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Kiina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

Kiina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

Kiina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

Kiina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Kiina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

THT