Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 13.1.2012 15.17
Tiedote

8/2012, RAS/MSR

Kiinalaisten ja taiwanilaisten teräskiinnikkeiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Neuvoston asetuksella (EU) nro 2/2012 on jatkettu kiinalaisten ja taiwanilaisten teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 196/2005). Asetus julkaistiin 7.1.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 5. Asetus tuli voimaan 8.1.2012.

Muutos intialaisen polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 13/2012 on muutettu polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Ester Industries Limited -yrityksen tuotteiden tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli on nyt 8,3 prosenttia. Taric-lisäkoodi on A026. Asetus julkaistiin 12.1.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 8. Asetus tuli voimaan 13.1.2012.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia molybdeenilankoja koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyjä molybdeenilankoja; Sveitsistä lähetetyn tuonnin osalta tutkimus päättyy

Neuvoston asetuksella (EU) nro 14/2012 on polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyjä molybdeenilankoja, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Polkumyyntitulli on 64,3 prosenttia. Tavara luokitellaan CN-koodiin ex 8102 96 00. Asetus julkaistiin 12.1.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 8. Asetus tuli voimaan 13.1.2012.

Polkumyyntitulli kannetaan myös Malesiasta lähetetystä tuonnista, joka on 19.5.2011 voimaan tulleen asetuksen (nro 477/2011, ks. THT nro 88/010/2011) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Samalla päättyy Sveitsistä lähetettyjen molybdeenilankojen tuontia koskenut tutkimus. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan vinyyliasetaatin tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2915 32 00. Asetuksen nro 821/2011 nojalla kannetun väliaikaisen tullin vakuutena olevat määrät vapautetaan. Uusia polkumyyntitoimenpiteitä ei otettu käyttöön. Komission päätös julkaistiin 12.1.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 8. Päätös tuli voimaan 13.1.2012.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT