Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

29.8.2013 13.44
Tiedote

115/2013, MSR

Muutos kiinalaisten teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Komission asetuksella (EU) nro 806/2013 on aloitettu tarkastelu, joka koskee kiinalaisten teräsköysien ja –kaapeleiden tuontia. Tarkastelu koskee myös Korean tasavallasta lähetettyjä tuotteita. Tarkastelun kohteena olevan tavaran on vienyt Euroopan unioniin Line Metal Co. Ltd –yritys (Taric-lisäkoodi B926). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13).

Polkumyyntitulli on kumottu Line Metal Co. Ltd –yrityksen viemien köysien ja kaapeleiden tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa Line Metal Co. Ltd –yrityksen harjoittavan polkumyyntiä. Asetus julkaistiin 27.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 228. Asetus tuli voimaan 28.8.2013.

Lisäksi komissio on aloittanut osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka koskee korealaista yritystä nimeltä Goodwire MFG. Co. LTD. Komissio tutkii, onko mahdollista myöntää yritykselle vapautus teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettavista polkumyyntitoimenpiteistä. Komission ilmoitus julkaistiin 27.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 246. Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Muutos kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Komission asetuksella (EU) nro 809/2013 on aloitettu tarkastelu, joka koskee kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuontia. Uudelleentarkastelussa määritetään, olisiko polkumyyntitullia sovellettava kiinalaisen Union by Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd -yrityksen tuottamaan ja unioniin vientiä varten myymään yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ’symkloseeniksi’ nimitettävään trikloori- isosyanuurihappoon ja sen johdannaisvalmisteisiin, jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20 (Taric-koodit 2933 69 80 70 ja 3808 94 20 20). Yrityksen Taric-lisäkoodi on A998.

Polkumyyntitulli on kumottu Union by Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd –yrityksen tuottaman trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Asetus julkaistiin 28.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 229. Asetus tuli voimaan 29.8.2013.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien teräksestä valmistettujen putkenosien tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7307 23 10 ja 7307 23 90. Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Komission päätös julkaistiin 21.8.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 223. Päätös tuli voimaan 22.8.2013.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT