Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 19.7.2013 12.28
Tiedote

84/2013, MSR

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan alumiinifolion tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely (kiertämistä koskeva tutkimus) on päättynyt. Samalla päättyi 24.10.2012 käyttöön otettu tuonnin kirjaaminen (ks. THT nro 122/010/2012). Uusia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 7607 11 19 20. Komission asetus (EU) nro 638/2013 julkaistiin 3.7.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 184. Asetus tuli voimaan 4.7.2013.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan puristekiven tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tutkimuksen kohteena ovat laatat ja muut tasapintaiset esineet, harkot ja levyt, jotka on valmistettu tekokivestä, jossa on sideaineena hartsi, tai yhteenpuristetusta kiven ja/tai lasin ja/tai peilin yhdistelmästä, jossa on sideaineena hartsi. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 ja ex 7020 00 80. Komission ilmoitus julkaistiin 28.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 183.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 3802 10 00. Komission ilmoitus julkaistiin 6.7.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 195.

- Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91. Komission ilmoitus julkaistiin 12.7.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 200.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT