Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

6.6.2013 11.19
Tiedote

67/2013, MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten osien tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 513/2013 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli tuotaessa kiinalaisia aurinkosähkömoduuleita tai -paneeleita ja sen tyyppisiä kennoja ja kiekkoja, joita käytetään kiteisestä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa (kennojen ja kiekkojen paksuus on enintään 400 mikrometriä). Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 3818 00 10 11, 3818 00 10 19, 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Väliaikainen polkumyyntitulli koskee myös Kiinan kansantasavallasta lähetettyjä tuotteita, mutta ei passitusmenettelyssä olevia tuotteita.

Väliaikainen polkumyyntitulli ei koske seuraavia tuotteita:
— kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja;
— ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet;
— kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön.

Tulli otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Näin unionin tuotannonalalle jää riittävästi aikaa kohottaa tuotantotasoaan ja tuotteen saatavuus pysyy kohtuullisella tasolla kysyntään vastaamiseksi.  Sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on kaikkien yritysten osalta 11,8 prosenttia 6.6.–5.8.2013.

Sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on 6.8.2013 alkaen seuraava:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd

 

51,5

 

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

 

67,9

 

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

 

55,9

 

B793

JingAo Solar Co. Ltd.;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;

Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd.;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,

 

58,7

 

B794

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.,

 

38,3

 

B795

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.; Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd.

 

48,6

 

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,

 

37,3

 

B797

Liitteessä I luetellut yritykset

 

47,6

 

Kaikki muut yritykset

 

67,9

 

B999

Tuonnin kirjaaminen polkumyyntitutkimusta varten lopetetaan. Menettelyn tässä vaiheessa ei voida tehdä päätöstä mahdollisesta polkumyyntitoimenpiteiden takautuvasta soveltamisesta. Tuonnin kirjaaminen tukien vastaista tutkimusta varten jatkuu.

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 5.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 152. Asetus tuli voimaan 6.6.2013 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Muutos kiinalaisten polkupyörien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 502/2013 on muutettu kiinalaisten polkupyörien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 70 91 ja 8712 00 70 99).

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli

Taric-
lisäkoodi

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd.

 

19,2 %

 

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

 

0 %

 

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

 

0 %

 

B774

Kaikki muut yritykset

 

48,5 %

 

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä. Asetus julkaistiin 5.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 153. Asetus tuli voimaan 6.6.2013

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähetettyjä polkupyöriä

Neuvoston asetuksella (EU) nro 501/2013 on 48,5 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähetettyjä polkupyöriä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai Tunisiasta. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 10 ja 8712 00 70 91).

Seuraavat yritykset on vapautettu laajennetusta tullista:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Indonesia

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonesia

B765

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonesia

B766

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonesia

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunisia

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisia

B771

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää liitteen III mukaisen kauppalaskun esittämistä. Polkumyyntitulli kannetaan myös Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai Tunisiasta lähetetystä tuonnista, joka on 27.9.2012 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 875/2012, ks. THT nro 117/010/2012) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy.

Asetus julkaistiin 5.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 153. Asetus tuli voimaan 6.6.2013.

Muutos polkupyörän osia koskevaan vapautusjärjestelmään

Komission vapautusjärjestelmän perusteella sellaiset kokoonpanijat, jotka eivät kierrä polkupyöriä koskevia toimenpiteitä, voivat tuoda kiinalaisia polkupyörän osia ilman polkumyyntitullia. Vapautusjärjestelmästä säädettiin komission asetuksella (EY) nro 88/97 (EYVL nro L17, 21.1.1997).

Komission asetuksella (EU) nro 512/2013 on tehty useita muutoksia asetukseen 88/97. Vapauttamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti jollakin unionin virallisista kielistä ja sen on oltava hakijaa edustamaan valtuutetun henkilön allekirjoittama.

Pyyntö on nyt lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H Trade Defence,
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sähköposti: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu

Komission asetuksella (EU) nro 512/2013 on lisäksi laajennettu osien loppukäytön valvontaa koskevat säännökset koskemaan myös sähköpolkupyörien kokoonpanoon tarkoitettuja osia. Loppukäytön valvontaa koskevat säännökset antavat kansallisille tulliviranomaisille mahdollisuuden jäljittää tuotujen osien loppukäyttö eli varmistaa, käytetäänkö niitä perinteisten polkupyörien vai sähköpolkupyörien kokoonpanoon. Asetuksen 88/97 14 artiklan d alakohtaan on tehty seuraava lisäys: ”d) olennaiset polkupyörän osat on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten polkupyörien kokoamiseen, jotka on varustettu apumoottorilla (Taric-lisäkoodi 8835).”

Komission asetus (EU) nro 512/2013 julkaistiin 5.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 152. Asetus tuli voimaan 6.6.2013.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Komission ilmoitus julkaistiin 6.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 160. 

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

 
Liite I

Yhteistyössä toimineet otoksen ulkopuoliset kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat (Euroopan unionin virallinen lehti nro L 152 sivut 43–47)

Liite II

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2) seuraava vakuutus:
„Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt polkupyörät, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”

Liite III

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2) seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn [tarkasteltavana olevan tuotteen] (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3) päiväys ja allekirjoitus.

THT