Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 4.6.2013 11.15
Tiedote

64/2013, MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 490/2013 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin tuonnissa.Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (TARIC-koodit 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 ja 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (TARIC-koodit 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 ja 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (TARIC-koodi 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (TARIC-koodit 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 ja 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (TARIC-koodit 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 ja 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (TARIC-koodit 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 ja 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (TARIC-koodit 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 ja 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (TARIC-koodit 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 ja 3824 90 97 04), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (TARIC-koodit 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 ja 3826 00 90 30).

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:     

Maa

Yritys

Tulli
(euroa netto-tonnia kohden)

Taric-
lisäkoodi

Argentiina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

104,92

B782

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

69,16

B783

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

65,24

B784

Muut yhteistyössä toimineet yritykset: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

75,97

B785

Kaikki muut yritykset

104,92

B999

Indonesia

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

0

B786

PT Musim Mas, Medan

24,99

B787

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

45,65

B788

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar
Nabati Indonesia, Medan

83,84

B789

Muut yhteistyössä toimineet yritykset: PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

57,14

B790

Kaikki muut yritykset

83,84

B999

Sekoituksia koskevan polkumyyntitullin soveltamisessa otetaan huomioon, missä suhteessa sekoituksessa on kokonaispitoisuudesta painon mukaan rasvahappomonoalkyyliestereitä ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus).

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan 30.1.2013 alkanut tuonnin kirjaaminen. Kerätyt tiedot tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on säilytettävä lopullisten toimenpiteiden voimaantuloon asti tai tämän menettelyn päättämiseen asti. Tiedot kirjattiin polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista taannehtivaa soveltamista varten.

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 28.5.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 141. Asetus tuli voimaan 29.5.2013 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Kiinalaisten volframielektrodien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Neuvoston asetuksella (EU) nro 508/2013 on jatkettu kiinalaisten volframielektrodien tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (Taric-koodit 8101 99 10 10 ja 8515 90 00 10). Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 50/2007). Asetus julkaistiin 4.6.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 150. Asetus tulee voimaan 5.6.2013.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rauta- ja teräskiinnittimien tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 1.2.2014. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00. Komission ilmoitus julkaistiin 28.5.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 148.

Nimenmuutos

Kiinalainen melamiinin viejäyritys Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd on muuttanut nimensä muotoon Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. Yrityksen Taric-lisäkoodi A986 säilyy ennallaan. Komission ilmoitus julkaistiin 31.5.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 153.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT