Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 7.10.2014 14.50
Tiedote

104/2014, MSR

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien putkien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tarkastelun
kohteena ovat raudasta tai teräksestä valmistetut poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoiset saumattomat putket, joiden ulkoläpimitta on enintään 406,4 mm ja joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) kaavan ja kemiallisen analyysin mukaan enintään 0,86. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93. Komission ilmoitus julkaistiin 3.10.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 347.

- Brasiliasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tarkastelun kohteena on vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksu, vahvistamaton, valssattu mutta ei enempää valmistettu, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla oleva alumiinifolio.  Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19. Komission ilmoitus julkaistiin 4.10.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 350.

- Armeniasta peräisin olevien tietynlaisten alumiinifolioiden tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19. Komission ilmoitus julkaistiin 4.10.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 350.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT