Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 29.9.2014 14.26
Tiedote

93/2014, MSR

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa annetun asetuksen (502/2013) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 938/2014 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjä polkupyöriä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 20 ja 8712 00 70 92).

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitullia taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetetyistä polkupyöristä. Asetus julkaistiin 3.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 263. Asetus tuli voimaan 4.9.2014.

Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 999/2014 on jatkettu venäläisen ammoniumnitraatin tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa viidellä vuodella. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 20. Asetus julkaistiin 24.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 280. Asetus tuli voimaan 25.9.2014.

Muutos (yrityskohtainen) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 946/2014 on muutettu asetuksen 1008/2011 mukaisia toimenpiteitä. Käsikäyttöiset haarukkatrukit ja niiden keskeiset osat eli alustat ja hydrauliikka luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 (Taric-koodit 8427 90 00 11 ja 8427 90 00 19) ja ex 8431 20 00 (Taric-koodit 8431 20 00 11 ja 8431 20 00 19). Kiinalaisen yrityksen Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd polkumyyntitulli on nyt 54,1 prosenttia. Taric-lisäkoodi on A070. Em. tulli kannetaan myös taannehtivasti 16.1.2014 alkaen kirjatusta tuonnista. Tuonnin kirjaaminen lopetetaan. Asetus julkaistiin 5.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 265. Asetus tuli voimaan 6.9.2014.

Muutos kiinalaisten lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 976/2014 on muutettu asetuksen 791/2011 mukaisia toimenpiteitä. CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 kuuluvien seulakankaiden polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös CN-koodiin ex 7019 40 00 (Taric-koodit 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 ja 7019 40 00 50) kuuluvien seulakankaiden tuontia unioniin.

Tulli kannetaan myös 19.12.2013 alkaen kirjatusta tuonnista. Tuonnin kirjaaminen lopetetaan. Asetus julkaistiin 16.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 274. Asetus tuli voimaan 17.9.2014.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80. Komission ilmoitus julkaistiin 3.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 295.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 ja ex 3824 90 97. Komission ilmoitus julkaistiin 4.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 297.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00. Komission ilmoitus julkaistiin 23.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 330.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Thaimaasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet 5.9.2014. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80. Komission ilmoitus julkaistiin 4.9.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 297.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT