Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 5.6.2014 12.56
Tiedote

51/2014, MSR

Muutos (yrityskohtainen) kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Komission asetuksella (EU) nro 569/2014 on muutettu trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20.

Muutos koskee tuotteita, jotka on tuottanut Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd -niminen yritys. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A998. Yrityksen tuottaman trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli on nyt 32,8 prosenttia. Yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä tulliviranomaisille.

29.8.2013 alkanut tuonnin kirjaamisvelvoite on päättynyt. 32,8 prosentin polkumyyntitulli kannetaan kirjatusta tuonnista taannehtivasti. Tähän tuontiin ei sovelleta vaatimusta kauppalaskun esittämisestä. Komission asetus julkaistiin 27.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 157. Asetus tuli voimaan 28.5.2014.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuontia koskeva polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen on päättynyt. Voimassa olevat tullit säilyvät ennallaan. Komission asetus (EU) nro 570/2014 julkaistiin 27.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 157. Asetus tuli voimaan 28.5.2014.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 27.2.2015. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34 ja 8305 10 00 35. Komission ilmoitus julkaistiin 29.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 164.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419


                                 

THT