Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 22.2.2013 10.12 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.23
Pressmeddelande

22/2013, MSR

Återinförande av slutlig antidumpningstull vid import av beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 158/2013 återinförs antidumpningstullen vid import av kinesiska beredda eller konserverade citrusfrukter. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 och 2008 30 90 69). Förordningen publicerades den 22 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 49.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull euro/ton (av produktens nettovikt)

Taric-
tilläggsnummer

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang och dess närstående tillverkare Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingick i stickprovet (se bilagan nedan)

499,6

A889

Alla övriga företag

531,2

A999

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Importen av beredda eller konserverade citrusfukter blev föremål för registrering genom kommissionens förordning (EU) nr 572/2012 (Europeiska unionens officiella tidning nr L 169, 29.6.2012). Den hittills gällande registreringsskyldigheten upphör. OBS! Beslut om ett eventuell retroaktivt uttag av tullar kommer att fattas senare när fullständiga statistiska uppgifter blir tillgängliga.

Förordningen träder i kraft den 23 februari 2013. OBS! Förordningen upphör att gälla den 31 december 2013. Genom förordningen genomförs domstolens domar rörande den ursprungliga förordningen (rådets förordning nr 1355/2008).

Slutgiltig antidumpningstull på import av bioetanol med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom rådets förordning (EU) nr 157/2013 har en antidumpningstull införts på import av bioetanol med ursprung i Förenta staterna. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 och ex 3824 90 97 (Taric-nummer 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 och 3824 90 97 67).

Den slutgiltiga antidumpningstullen är 62,3 euro per ton netto. Antidumpningstullen står i proportion till halten bioetanol i produkten. Produkterna omfattas inte av antidumpningstullen om de används för andra ändamål än som bränsle.

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Förordningen publicerades den 22 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 49 och träder i kraft den 23 februari 2013.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av vissa rör och ihåliga profiler av järn eller stål med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet och Ukraina upphörde att gälla den 15 februari 2013. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7306 61 92 och 7306 61 99. Kommissionens beslut publicerades den 14 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 43.
- Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av vit fosfor med ursprung i Kazakstan upphörde att gälla den 15 februari 2013. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2804 70 00. Kommissionens beslut publicerades den 14 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 43.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 och ex 2005 80 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 42.
- Vid import av sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 och 7304 59 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 16 februari 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 45.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


Bilaga

SAMARBETSVILLIGA EXPORTERANDE TILLVERKARE SOM INTE INGICK I STICKPROVSURVALET

(Taric-tilläggsnummer A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo
Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang
Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei
Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo

                           

TMD