Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 22.2.2013 10.12
Tiedote

22/2013, MSR

Lopullinen polkumyyntitulli uudelleen käyttöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 158/2013 otetaan uudelleen käyttöön polkumyyntitulli kiinalaisten sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (Taric-koodit 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 ja 2008 30 90 69). Asetus julkaistiin 22.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 49.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli
eur/tonni (tuotteen nettopaino)

Taric-
lisäkoodi

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang ja siihen etuyhteydessä oleva tuottaja Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Liitteen mukaiset otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat

499,6

A889

Kaikki muut yritykset

531,2

A999

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnille asetettiin kirjaamisvelvoite komission asetuksella (EU) nro 572/2012 (Euroopan unionin virallinen lehti nro L 169, 29.6.2012). Tähän asti sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Huom! Mahdollisuudesta periä tulleja taannehtivasti päätetään myöhemmin, kun kaikki tilastotiedot ovat saatavilla.

Asetus tulee voimaan 23.2.2013. Huom! Asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2013. Asetuksella pannaan täytäntöön alkuperäistä asetusta (neuvoston asetus nro 1355/2008) koskevat tuomioistuimen tuomiot.

Lopullinen polkumyyntitulli Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 157/2013 käyttöön otettava polkumyyntitulli kannetaan Yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ja ex 3824 90 97 (Taric-koodit 2207 10 00 12, 2207 20 00 12, 2208 90 99 12, 2710 12 21 11, 2710 12 25 92, 2710 12 31 11, 2710 12 41 11, 2710 12 45 11, 2710 12 49 11, 2710 12 51 11, 2710 12 59 11, 2710 12 70 11, 2710 12 90 11, 3814 00 10 11, 3814 00 90 71, 3820 00 00 11 ja 3824 90 97 67).
Lopullisen polkumyyntitullin määrä on 62,3 euroa nettotonnilta. Polkumyyntitulli riippuu tuotteen bioetanolipitoisuudesta. Tuotteisiin ei sovelleta polkumyyntitullia, jos niitä käytetään muihin tarkoituksiin kuin polttoaineena.

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Asetus julkaistiin 22.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 49. Asetus tulee voimaan 23.2.2013.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

- Entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Turkista ja Ukrainasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) on päättynyt 15.2.2013. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7306 61 92 ja 7306 61 99. Komission päätös julkaistiin 14.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 43.

- Kazakstanin tasavallasta peräisin olevan valkoisen fosforin tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) on päättynyt 15.2.2013. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2804 70 00. Komission päätös julkaistiin 14.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 43.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2001 90 30 ja ex 2005 80 00. Komission ilmoitus julkaistiin 14.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 42.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien saumattomien rauta- ja teräsputkien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 ja 7304 59 99. Komission ilmoitus julkaistiin 16.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 45.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419


Liite

YHTEISTYÖSSÄ TOIMINEET VIENTIÄ HARJOITTAVAT TUOTTAJAT, JOTKA EIVÄT OLE MUKANA OTOKSESSA

(Taric-lisäkoodi A889)

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo
Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei
Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang
Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang
Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei
Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang
Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang
Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai
Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei
Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan
Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo
Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi
Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo

THT