Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

18.12.2015 13.14
Tiedote

110/2015, MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifolioiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat; brasilialaisten alumiinifolioiden tuonnissa toimenpiteet päättyvät

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2384 on jatkettu tiettyjen kiinalaisten alumiinifolioiden tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607 11 19 10). Tuote on vähintään 0,008 millimetriä mutta enintään 0,018 millimetriä paksua, vahvistamatonta, valssattua mutta ei enempää valmistettua, enintään 650 millimetrin levyisillä ja yli 10 kilogrammaa painavilla keloilla olevaa alumiinifoliota.

Samalla päättyivät brasilialaisten alumiinifolioiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet. Asetus julkaistiin 18.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 332. Asetus tulee voimaan 19.12.2015.

Lopullinen polkumyyntitulli tiettyjen Venäjältä peräisin olevien alumiinifolioiden tuonnissa 

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2385 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan venäläisen alumiinifolion tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19 (Taric-koodi 7607 11 19 10). Sovellettava polkumyyntitulli on 12,2 prosenttia. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 62/2015) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Asetus julkaistiin 18.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 332. Asetus tulee voimaan 19.12.2015.

Kiinalaisen väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa kirjaamisvelvoite

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2386 on otettu käyttöön kiinalaisen betoniteräksen kirjaamisvelvoite. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89 (Taric-koodit 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10, 7228 30 89 10). Kirjaamisvelvoite koskee seuraavia tuotteita: väsymiskestävyydeltään hyvät betonin raudoituksessa käytettävät tangot raudasta, seostamattomasta teräksestä tai seosteräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, pikateräksestä tai piimangaaniteräksestä), ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuitenkin myös tangot, joita on valssauksen jälkeen kierretty; näissä tangoissa on valssauksessa syntyneitä syvennyksiä, harjoja, uria tai muita muotopoikkeamia tai niitä on valssauksen jälkeen kierretty; hyvän väsymiskestävyyden keskeinen tunnusmerkki on kyky kestää toistuvaa jännitystä murtumatta, tarkemmin sanottuna kyky kestää yli 4,5 miljoonaa väsymissykliä, kun jännityssuhde (suurin/pienin) on 0,2 ja jännityksen vaihteluväli yli 150 MPa.

Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Huom! Polkumyyntitullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti kirjatun tuonnin osalta, jos tutkimusten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli. Lopullinen polkumyyntitulli voidaan kantaa tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen väliaikaisten toimenpiteiden soveltamispäivää. Asetus julkaistiin 18.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 332. Asetus tulee voimaan 19.12.2015.

Päättymässä oleva polkumyyntitoimenpide

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 16.9.2016. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 ja 6908 90 99. Komission ilmoitus julkaistiin 18.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 425.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT