Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 30.11.2015 11.17
Tiedote

95/2015, MSR

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (jotka on laajennettu koskemaan myös Korean tasavallasta lähetettyjä tuotteita)

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2179 on aloitettu tarkastelu, joka koskee korealaisten teräsköysien ja –kaapeleiden tuontia. Tarkastelun kohteena olevan tavaran on tuottanut ja unioniin vientiä varten myynyt Daechang Steel Co. Ltd –yritys (Taric-lisäkoodi C057). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13).

Polkumyyntitulli on kumottu Daechang Steel Co. Ltd –yrityksen tuottamien teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireilletulopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa Daechang Steel Co. Ltd –yrityksen harjoittavan polkumyyntiä. Asetus julkaistiin 26.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 309. Asetus tuli voimaan 27.11.2015.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 5402 20 00. Komission ilmoitus julkaistiin 28.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 397.

– Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien valurautaputkien liitos- ja muiden osien tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 7307 19 10 10. Komission ilmoitus julkaistiin 25.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 392.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT