Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 27.10.2015 10.35 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.22
Pressmeddelande

86/2015, MSR

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av vissa aluminiumhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Översynen gäller aluminiumhjul till motorfordon enligt KN-nummer 8701–8705 (med eller utan tillbehör och med eller utan däck). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8708 70 10 och ex 8708 70 50 (Taric-nummer 8708 70 10 10 och 8708 70 50 10). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 27 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 355. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

- Vid import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Översynen gäller natriumglukonat i torr form med Customs Union and Statistics (CUS)-nummer 0023277-9 och Chemical Abstracts Service (CAS)-nummer 527-07-1. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 16 00 (Taric-nummer 2918 16 00 10). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 27 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 355. Översynen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Antidumpningsåtgärd som kommer att avslutas

Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina upphör att gälla den 28 oktober 2015. Undersökningen gäller aluminiumfolie med en tjocklek av mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, i rullar med en vikt av mer än 10 kg. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Kommissionens genomförandeförorordning (EU) nr 2015/1928 publicerades den 27 oktober 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 281.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


                                 

TMD