Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 22.1.2014 11.07
Tiedote

10/2014, MSR

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien käsikäyttöisten haarukkatrukkien sekä niiden keskeisten osien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Komission asetuksella (EU) nro 32/2014 on aloitettu tarkastelu, joka koskee kiinalaisten käsikäyttöisten haarukkatrukkien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Tarkastelun kohteena olevan tavaran on tuottanut ja unioniin vientiä varten myynyt Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd -yritys (Taric-lisäkoodi A070). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 8427 90 00 (Taric-koodit 8427 90 00 11 ja 8427 90 00 19) sekä ex 8431 20 00 (Taric- koodit 8431 20 00 11 ja 8431 20 00 19).

Polkumyyntitulli on kumottu Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd –yrityksen tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireilletulopäivästä alkaen, jos tarkastelu osoittaa Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd –yrityksen harjoittavan polkumyyntiä. Asetus julkaistiin 15.1.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 10. Asetus tuli voimaan 16.1.2014.

Muutos muun muassa Ukrainasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (nimien muutos)

Komission ilmoituksen mukaan neuvoston asetuksessa (EY) nro 1256/2008 mainitun ”OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant” -yrityksen uusi nimi on ”PJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant” ja ”OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant” -yrityksen uusi nimi on ”PJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant”.

Neuvoston asetus (EY) nro 1256/2008 koskee muun muassa Ukrainasta peräisin olevia rauta- ja teräsputkia, jotka luokitellaan Taric-koodeihin 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 ja 7306 30 77 80. Taric-lisäkoodi A345 ja yrityskohtainen polkumyyntitulli säilyvät ennallaan. Ilmoitus julkaistiin 17.1.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 13.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419THT