Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

17.6.2015 14.54
Tiedote

52/2015, MSR

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 8102 96 00. Komission ilmoitus julkaistiin 12.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 194. Tarkastelu saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen rahdinvalvontajärjestelmien tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) päättyy 17.6.2015 keskiyöllä. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 8705 90 80 10, 9022 19 00 10, 9022 29 00 10, 9027 80 17 10 ja 9030 10 00 91. Komission ilmoitus julkaistiin 16.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 199.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) päättyy 16.3.2016. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7019 11 00, ex 7019 12 00 ja ex 7019 31 00. Komission ilmoitus julkaistiin 16.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 199.

THT