Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

28.1.2016 12.59
Tiedote

7/2016, MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa sitruunahappoa koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyä sitruunahappoa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/32 on 42,7 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Malesiasta lähetettyä sitruunahappoa, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 2918 14 00 (Taric-koodi 2918 14 00 10) ja ex 2918 15 00 (Taric-koodi 2918 15 00 11). Asetus julkaistiin 15.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 10. Asetus tuli voimaan 16.1.2016.

Polkumyyntitulli kannetaan myös Malesiasta lähetetystä tuonnista, joka on 2.5.2015 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 2015/706, ks. THT nro 43/2015) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy.

Muutos (yrityskohtainen) Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin 

Komission asetuksella (EU) nro 2016/90 on muutettu neuvoston asetuksen nro 102/2012 mukaisia toimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Muutos koskee tuotteita, jotka on valmistanut PJSC ’PA’ ’Stalkanat-Silur’. Yrityksen Taric-lisäkoodi on C052. Yrityksen valmistamien teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli on nyt 10,5 prosenttia.

Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt teräsköydet ja -kaapelit (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Ukrainassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.” Asetus julkaistiin 27.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 19. Asetus tuli voimaan 28.1.2016.          

Päättynyt toimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuontia koskenut osittainen välivaiheen tarkastelu (polkumyynti- ja tasoitustulli) on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit säilyvät ennallaan. Komission asetus (EU) nro 2016/12 julkaistiin 7.1.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 4. Asetus tuli voimaan 8.1.2016.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT