Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 3.11.2010 15.26 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.41
Pressmeddelande

171/2010, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa aluminiumhjul med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 964/2010 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska aluminiumhjul. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8708 70 10 10 och 8708 70 50 10. Förordningen publicerades den 28 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282.

Den tillämpliga antidumpningstullen är 22,3 procent. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 81/010/2010) tas ut slutgiltigt. Förordningen trädde i kraft den 29 oktober 2010.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 965/2010 har en antidumpningstull införts på import av kinesiskt natriumglukonat. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2918 16 00 10. Förordningen publicerades den 28 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnummer

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, Wulian County, Rizhao City

5,6

A972:

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd, Jiaonan City

27,1

A973:

Alla andra företag

53,2

A999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 78/010/2010) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Förordningen trädde i kraft den 29 oktober 2010.

Inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärderna införda genom rådets förordning 91/2009 vid import av vissa fästdon av järn och stål med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 966/2010 har en undersökning inletts gällande eventuellt kringgående av antidumpningstullar. Undersökningen gäller fästdon av järn och stål avsända från Malaysia oberoende av om produkterna deklarerats ha sitt ursprung i Malaysia eller inte. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 och 7318 22 00 95.

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Observera att antidumpningstull kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om antidumpningstull också börjar tas ut för fästdon som avsänts från Malaysia. Förordningen publicerades den 28 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 282. Förordningen trädde i kraft den 29 oktober 2010.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av ferrokisel med ursprung i bl.a. Ryssland har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 20. Tillkännagivandet publicerades den 27 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 290.

- Vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Tillkännagivandet publicerades den 29 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 294.

Utjämningsåtgärder som kommer att upphöra

Om ingen översyn inleds, kommer utjämningsåtgärderna (utjämningstull) vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien att avslutas den 9 mars 2011. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Tillkännagivandet publicerades den 29 oktober 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 294.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419


BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ”Jag intygar härmed att de [kvantitet] natriumglukonat i torr form som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tillläggsnummer] i [berört land]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta”

3. Datum och namnteckning.

TMD