Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 3.11.2010 15.26
Tiedote

171/2010, RAS/MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinipyörien tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 964/2010 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisten alumiinipyörien tuonnissa. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 8708 70 10 10 ja 8708 70 50 10. Asetus julkaistiin 28.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282.

Sovellettava polkumyyntitulli on 22,3 prosenttia. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 81/010/2010) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Asetus tuli voimaan 29.10.2010.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumglukonaatin tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 965/2010 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen natriumglukonaatin tuonnissa. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2918 16 00 10. Asetus julkaistiin 28.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 282.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli
%

Taric-
lisäkoodi

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, Wulian County, Rizhao City

5,6

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd, Jiaonan City

27,1

A973

Kaikki muut yritykset

53,2

A999

Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää liitteenä olevan kauppalaskun esittämistä tulliviranomaisille. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 78/010/2010) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina ja sen ylimenevät määrät palautetaan. Asetus tuli voimaan 29.10.2010.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa annetun asetuksen (91/2009) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 966/2010 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta lähetettyjä rauta- ja teräskiinnittimiä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 ja 7318 22 00 95.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Malesiasta lähetetyistä kiinnikkeistä. Asetus julkaistiin 28.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 282. Asetus tuli voimaan 29.10.2010.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- mm. Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 20. Ilmoitus julkaistiin 27.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 290.

- Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Ilmoitus julkaistiin 29.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 294.

Päättymässä olevia tasoitustoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettavat tasoitustoimenpiteet (tasoitustulli) päättyvät 9.3.2011. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Ilmoitus julkaistiin 29.10.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 294.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419

LIITE

1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava ilmoitus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kuivan natriumglukonaatin, [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite] [Taric-lisäkoodi] [maan nimi], ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja allekirjoitus.

THT