Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 23.9.2010 10.46
Tiedote

149/2010, RAS/MSR

Muutos (yrityskohtainen) israelilaisen viejän Intiasta peräisin olevan PET-kalvon tuonnissa sovellettaviin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 806/2010 on muutettu israelilaisen viejän Intiasta peräisin olevan PET-kalvon tuonnissa sovellettavia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä. Polyeteenitereftalaattikalvo luokitellaan CN-nimikkeisiin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90.  S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd –nimisen yrityksen valmistamien PET-kalvojen tuontiin ei sovelleta polkumyyntitulleja. Yrityksen osoite on PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israel  ja Taric-lisäkoodi A964. S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd:n valmistamien PET-kalvojen tuonnissa ei myöskään sovelleta tasoitustulleja. Tuonnin 7.1.2010 aloitettu kirjaaminen lopetetaan. Polkumyyntitullia ei kanneta kirjatusta tuonnista. S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd:n tuonnista 7.1.2010 ja sen jälkeen maksettujen tasoitustullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta. Asetus julkaistiin 15.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 242.

Muutos (yrityskohtainen) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 805/2010 on muutettu kiinalaisten silityslautojen tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Silityslaudat luokitellaan Taric-koodeihin 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 ja 8516 90 00 51. Polkumyyntitulli otetaan uudelleen käyttöön Foshan Shunde Yonjian Housewares and Hardware Co. Ltd. –nimisen yrityksen valmistamien tuotteiden tuonnissa. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A 785. Polkumyyntitulli on 18,1 prosenttia. Asetus julkaistiin 15.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 242.

Kiinalaisten WWAN-modeemien tuonnissa tukien vastainen menettely

Komissio on aloittanut kiinalaisten WWAN-modeemien tuonnissa tukien vastaisen menettelyn (tutkimuksen). Sen kohteena ovat langattomat suuralueverkkomodeemit (WWAN-modeemit), joissa on antenni ja internet-protokolla-yhteyskäytäntö (IP) tietokonelaitteita varten, sekä WWAN-modeemilla varustetut WiFi-reitittimet (WWAN/WiFi- reitittimet). Tuote luokitellaan CN-nimikkeisiin ex 8471 80 00 ja ex 8517 62 00. Ilmoitus julkaistiin 16.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 249.

Komission asetuksella (EU) nro 811/2010 aloitettiin WWAN-modeemien tuonnin kirjaaminen. Huom! Tätä tuontia vastaan voidaan myöhemmin soveltaa toimenpiteitä kirjaamispäivästä alkaen. Mahdollinen lopullinen tasoitustulli voidaan tietyin edellytyksin kantaa takautuvasti tuotteista, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen enintään 90 päivää ennen väliaikaisten toimenpiteiden soveltamispäivää. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Asetus julkaistiin 16.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 243.

Väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten tiettyjen jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 812/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin 7019 11 00 ja Taric-koodeihin 7019 31 00 29, 7019 12 00 21, 7019 12 00 22, 7019 12 00 23, 7019 12 00 24, 7019 12 00 39, 7019 19 10 61, 7019 19 10 62, 7019 19 10 63, 7019 19 10 64, 7019 19 10 65, 7019 19 10 66, 7019 19 10 79 ja 7019 31 00 99. Tuotteet ovat enintään 50 mm pituisia silvottuja lasikuitusäikeitä; jatkuvakuituista, kiertämätöntä lasikuitulankaa, pois luettuna kyllästetty ja päällystetty jatkuvakuituinen kiertämätön lasikuitulanka, jolla on yli 3 prosentin hehkutushäviö (määritetty ISO standardin 1887 mukaisesti); lasikuitufilamenttilankaa, pois luettuna kyllästetyt ja päällystetyt langat, joilla on yli 3 prosentin hehkutushäviö (määritetty ISO standardin 1887 mukaisesti), sekä lasikuitufilamentista valmistettuja mattoja, pois luettuna lasivillasta valmistetut matot.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd. ja Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

   8,5

A983

Kaikki muut yritykset

   43,6

A999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista.

Asetus julkaistiin 16.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 243. Asetusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja –pussien tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90. Ilmoitus julkaistiin 21.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 253.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinasta peräisin olevien tiettyjen viimeisteltyjen polyesterifilamenttikankaiden tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) on päättynyt 17.9.2010. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 5407 51 00 10, 5407 52 00 00, 5407 54 00 00, 5407 61 10 10, 5407 61 30 00, 5407 61 90 00, 5407 69 10 10 ja 5407 69 90 10. Ilmoitus julkaistiin 15.9.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 248.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419

THT