Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

25.8.2010 9.28
Tiedote

139/2010, RAS/MSR

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa annetun asetuksen (599/2009) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 720/2010 on aloitettu polkumyyntitullien kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Kanadasta ja Singaporesta lähetettyjä rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ”biodieselinä”), joko puhtaassa muodossa tai sekoituksena, joka sisältää enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Kanadasta ja Singaporesta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric- koodi 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-koodi 3824 90 91 10) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 01). Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan.

Ilmoittajan on kirjattava tulli-ilmoitukseen, kuinka suuri osuus seoksen painosta on rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus). Huom! Maahantuojan on ilmoitettava muiden paljoustietojen lisäksi määrä paljousyksiköllä TNE (nettotonni) ja paljousyksikön tarkentimella ”I” (biodieselpitoisuus) TNEI.

Lisäksi tutkimus koskee Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieselseosta jossa on enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric- koodi 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 30) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 04). Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan.
Asetus julkaistiin 12.8.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 211. Asetus tuli voimaan 13.8.2010.

Tasoitustoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa annetun asetuksen (598/2009) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 721/2010 on aloitettu tasoitustullien kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Kanadasta ja Singaporesta lähetettyjä rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ”biodieselinä”), joko puhtaassa muodossa tai sekoituksena, joka sisältää enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää, riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Kanadasta ja Singaporesta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric- koodi 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-koodi 3824 90 91 10) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 01). Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan.

Ilmoittajan on kirjattava tulli-ilmoitukseen, kuinka suuri osuus seoksen painosta on rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus). Huom! Maahantuojan on ilmoitettava muiden paljoustietojen lisäksi määrä paljousyksiköllä TNE (nettotonni) ja paljousyksikön tarkentimella ”I” (biodieselpitoisuus) TNEI.

Lisäksi tutkimus koskee Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieselseosta jossa on enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric- koodi 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 30) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 04). Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan.

Asetus julkaistiin 12.8.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 211. Asetus tuli voimaan 13.8.2010.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien muovisäkkien, -pussien ja -kassien tuonnissa annetun asetuksen (1425/2006) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 748/2010 on aloitettu polkumyyntitullien kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee kiinalaista Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd –yritystä. Tutkimuksessa määritetään vievätkö muut kiinalaiset tuottajat tuotteitaan unioniin tämän yrityksen kautta. Tarkasteltavan yrityksen polkumyyntitulli on 8,4 prosenttia. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Yrityksen polkumyyntitulli säilyy entisellään, mutta sen Taric-lisäkoodi ei enää ole A766 vaan A981. Muovisäkit, -pussit ja –kassit luokitellaan Taric-koodeihin 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 ja 3923 29 90 20.

Asetus julkaistiin 20.8.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 219. Asetus tuli voimaan 21.8.2010.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ja ex 3823 70 00. Ilmoitus julkaistiin 13.8.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 219.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 28.1.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2918 12 00 90. Ilmoitus julkaistiin 4.8.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 211.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419

THT