Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.6.2010 13.49 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 12.44
Pressmeddelande

106/2010, RAS/MSR

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 467/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk kisel. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer ex 2804 69 00 90.

De tillämpliga tullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3

A971

Alla andra företag

19

A999

Förordningen gäller också kisel (Taric-nummer 2804 69 00 10) som avsänts från Republiken Korea och som omfattas av en antidumpningstull på 19,0 %. Förordningen trädde i kraft den 30 maj 2010. Förordningen publicerades den 29 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 131.

Preliminär antidumpningstull vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran och Förenade arabemiraten

Genom kommissionens förordning (EU) nr 472/2010 har en preliminär antidumpningstull införts vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran och Förenade arabemiraten. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3907 60 20.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 2 juni 2010 och är följande:

Land

Antidumpningstull (euro/ton)

Iran: alla företag

0

Förenade arabemiraten: alla företag

54,80

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 1 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 134. Förordningen tillämpas i sex månader.

Provisorisk utjämningstull vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade arabemiraten

Genom kommissionens förordning (EU) nr 473/2010 har en provisorisk utjämningstull införts vid import av polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade arabemiraten Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3907 60 20.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 2 juni 2010 och är följande:

Land

Utjämningstull (euro/ton)

Iran: alla företag

142,97

Pakistan: alla företag

83,64

Förenade arabemiraten: alla företag

42,34

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på den provisoriska utjämningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den provisoriska utjämningstullen.

Förordningen publicerades den 1 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 134. Förordningen tillämpas i fyra månader.

Preliminär antidumpningstull vid import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 478/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5402 20 00.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 3 juni 2010 och är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3

A974

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7

A975

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Företagen i bilagan nedan

8,9

A977

Alla andra företag

9,3

A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen.

Förordningen publicerades den 2 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 135. Förordningen tillämpas i sex månader.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indonesien

Genom rådets förordning (EG) nr 492/2010 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk och indonesisk natriumcyklamat. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10.

De tillämpliga tullarna är följande:

Land

Företag

Tull
(euro/kg)

Taric-tilläggsnr

Folkrepubliken Kina

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Folkrepubliken Kina 

0

A471

 

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Folkrepubliken Kina

0

A472

 

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, Folkrepubliken Kina

0,11

A473

 

Alla andra företag

0,26

A999

Indonesien

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonesien

0,24

A502

 

Alla andra företag

0,27

A999

I de fall där varorna har skadats innan de övergår till fri omsättning och det pris som faktiskt betalats eller ska betalas därför fördelas vid fastställandet av tullvärdet i enlighet med artikel 145 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93, ska storleken på antidumpningstullen, beräknad på grundval av ovan fastställda belopp, minskas med en procentsats motsvarande fördelningen av det pris som faktiskt betalats eller ska betalas.

Förordningen trädde i kraft den 9 juni 2010. Förordningen publicerades den 8 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 140.

Antidumpningsåtgärder som avslutats

Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av magnesiumoxid med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla den 26 maj 2010. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2519 90 90 10. Tillkännagivandet publicerades den 26 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 135.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Vid import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien har två partiella interimsöversyner inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3907 60 20. Tillkännagivandet publicerades den 10 juni 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 151.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av polyetentereftalat med ursprung i Taiwan (ändring av namnet på ett företag)

Enligt kommissionens tillkännagivande om de antidumpningsåtgärder som enligt rådets förordning (EG) nr 192/2007 (TMD nr 41/2007) tillämpas vid import av polyetentereftalat (KN-nummer 3907 60 20) med ursprung i Taiwan har namnet på företaget Far Eastern Textile Ltd ändrats till Far Eastern New Century Corporation. Taric-tilläggsnummer A808 ändrades inte (EUT nr C 151, 10.6.2010).

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419


 

BILAGA

SAMARBETSVILLIGA EXPORTERANDE TILLVERKARE I KINA SOM INTE INGICK I URVALET

Taric-tilläggsnummer A977

Företagets namn

Stad

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

Hangzhou

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Oriental Industies (Suzhou) Ltd

Suzhou

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi

TMD