Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

24.11.2015 11.15
Tiedote

94/2015, MSR

Muutos Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen aurinkosähkömoduulien tuonnissa sovellettaviin tulleihin

Komissio on peruuttanut sitoumuksen hyväksynnän seuraavien yritysten osalta: i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd ja siihen Euroopan unionissa etuyhteydessä olevat yritykset, jotka kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B810 piiriin, ja ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd ja Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, jotka kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B825 piiriin. Sitoumuksen piiriin kuuluvat kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit ja niiden keskeiset komponentit (kennot ja kiekot), jotka luokitellaan Taric-koodeihin 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39.

Komission asetus (EU) nro 2015/2018 julkaistiin 12.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 295. Asetus tuli voimaan 13.11.2015. Lopullista polkumyyntitullia ja lopullista tasoitustullia sovelletaan automaattisesti Kiinasta peräisin olevan tai sieltä lähetetyn Chint Solarin (Taric-lisäkoodi B810) ja Sunny Energyn (Taric-lisäkoodi B825) tuottaman tuotteen tuontiin asetuksen voimaantulopäivästä.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Komission ilmoitus julkaistiin 13.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 376.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai Intiasta, Indonesiasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjen tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 10.8.2016. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7019 40 00, 7019 51 00 ja 7019 59 00. Komission ilmoitus julkaistiin 18.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 384.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Thaimaasta peräisin olevien tiettyjen rengaskirjamekanismien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 10.8.2016. Tuote luokitellaan CN-koodiin 8305 10 00. Komission ilmoitus julkaistiin 18.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 384.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan bariumkarbonaatin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 20.8.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2836 60 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 21.11.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 388.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

THT