Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 15.5.2010 10.04
Tiedote

81/2010, RAS/MSR

Kiinalaisia teräsköysiä ja -kaapeleita koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Koreasta lähetettyjä köysiä ja kaapeleita; Malesiasta peräisin olevaa tuontia koskenut tutkimus päättyy

Neuvoston asetuksella (EU) nro 400/2010 on 60,4 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Korean tasavallasta lähetettyjä teräsköysiä ja -kaapeleita, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Koreasta. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13. Asetus julkaistiin 11.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 117. Asetus tuli voimaan 12.5.2010.

Seuraavien yritysten tuonti on vapautettu polkumyyntitullista sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään tämän yleiskirjeen liitteen mukainen kauppalasku:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Korean tasavalta

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A969

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Polkumyyntitulli kannetaan myös Koreasta lähetetystä tuonnista, joka on 13.8.2009 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 734/2009, ks. THT nro 127/010/2009) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista, lukuun ottamatta em. yritysten tuottamia tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Samalla päättyy malesialaisten teräsköysien ja -kaapelien tuontia koskenut kirjaaminen. Uusia polkumyyntitoimenpiteitä ei otettu käyttöön.

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinipyörien tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 404/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinipyörien tuonnissa. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 8708 70 10 10 ja 8708 70 50 10. Sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on 20,6 prosenttia.

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista.

Asetus julkaistiin 11.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 117. Asetus tuli voimaan 12.5.2010. Asetusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä peräisin olevan rakeisen polytetrafluorieteenin (PTFE) tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 9.12.2010. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 3904 61 00 50. Ilmoitus julkaistiin 11.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 122.
Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta, Intiasta, Ukrainasta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 17.11.2010. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98.  Ilmoitus koskee myös Moldovasta ja Marokosta lähetettyä tuontia. Ilmoitus julkaistiin 12.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 123.

Uusi tasoitustoimenpide

Intiasta peräisin olevien laajavaikutteisten antibioottien tuonnissa on aloitettu tasoitustoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2941 10 00 ja ex 2941 90 00. Ilmoitus julkaistiin 12.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 123.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419


Liite

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1) Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava ilmoitus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn [tarkasteltavana olevan tuotteen] (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3) Päiväys ja allekirjoitus.

THT