Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 15.8.2011 10.31 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.53
Pressmeddelande

130/2011, RAS/MSR

Slutgiltig antidumpningstull vid import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EU) nr 791/2011 har en antidumpningstull införts på import av kinesiska glasfibervävnader med öppna maskor. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7019 51 00 10 och 7019 59 00 10. Förordningen publicerades den 9 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 204

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnr

Yuyao Mingda Fiberglass Co. Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co. Ltd och dess närstående företag Ningbo Grand Fiberglass Co. Ltd

 48,4

B007

Yuyao Feitian Fiberglass Co. Ltd

60,7

B122

Företag som nämns i bilaga I nedan

57,7

B008

Övriga företag

62,9

B999

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp för tullmyndigheten. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 27/010/2011) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Belopp som vid import av glasfiberskivor (KN-nummer ex 7019 40 00, ex 7019 90 91 och ex 7019 90 99) ställts som säkerhet för de preliminära tullarna återbetalas däremot, eftersom dessa skivor inte längre omfattas av definitionen av den berörda produkten. Förordningen trädde i kraft den 10 augusti 2011.

Slutgiltig antidumpningstull vid import av ringpärmsmekanismer med ursprung i Thailand

Genom rådets förordning (EU) nr 792/2011 har en antidumpningstull införts på import av thailändska ringpärmsmekanismer. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19, 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29, 8305 10 00 34, 8305 10 00 35 och 8305 10 00 36. Förordningen publicerades den 9 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 204

Den tillämpliga tullen är 16,3 procent. De belopp som ställts som säkerhet för den preliminära antidumpningstullen (se TMD nr 20/010/2011) tas ut slutgiltigt och beloppen utöver den slutliga tullen återbetalas. Förordningen trädde i kraft den 10 augusti 2011.

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Antidumpningsförfarandet (undersökning) vid import av tris(2-kloro-1-metyletyl)fosfat med ursprung i Folkrepubliken Kina har avslutats. Varan klassificeras enligt KN-nummer 2919 90 00. Några nya antidumpningsåtgärder har inte införts. Kommissionens beslut publicerades den 10 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 205. Beslutet trädde i kraft den 11 augusti 2011.

Utjämningsåtgärd som upphört att gälla

Utjämningsåtgärderna vid import av bredspektrumantibiotika med ursprung i Indien har avslutats. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 2941 10 00 och ex 2941 90 00. Förordningen publicerades den 11 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 206. Beslutet trädde i kraft den 12 augusti 2011.

Ny antidumpningsundersökning

Vid import av vissa aluminiumradiatorer med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7616 99 10, ex 7615 19 10, ex 7615 19 90 och ex 7616 99 90. Den produkt som undersökningen avser är aluminiumradiatorer och element eller sektioner som sådana radiatorer består av, oavsett om elementen eller sektionerna är sammansatta eller inte, med undantag av elradiatorer samt element och sektioner av dessa. Tillkännagivandet publicerades den 12 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 236. Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

BILAGA I

Samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkare som inte ingick i urvalet (TARIC- tilläggsnummer B008)

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co. Ltd
Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co. Ltd
Cixi Oulong Fiberglass Co. Ltd
Jiangsu Tianyu Fibre Co. Ltd
Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co. Ltd
Jiangsu Jiuding New Material Co. Ltd
Changshu Jiangnan Glass Fiber Co. Ltd
Shandong Shenghao Fiber Glass Co. Ltd
Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co. Ltd
Ningbo Kingsun Imp & Exp Co. Ltd
Ningbo Integrated Plasticizing Co. Ltd
Nankang Luobian Glass Fibre Co. Ltd
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd


BILAGA II

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration:

”Jag intygar härmed att den [kvantitet] glasfibervävnader med öppna maskor som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av [företagets namn och registrerade säte] [Taric-tillläggsnummer] i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”

TMD