Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

18.5.2011 8.51
Tiedote

79/2011, RAS/MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A -jauheen tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 464/2011 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan bosniahertsegovinalaisen zeoliitin tuonnissa. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2842 10 00 30. Asetus julkaistiin 14.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 125.

Komissio on hyväksynyt alla mainittujen yritysten antamat sitoumukset:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Bosnia ja Hertsegovina

Alumina d.o.o. Zvornik, Bosnia ja Hertsegovina, valmistanut asianomaiset tuontituotteet, lähettänyt ne suoraan ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa ja laskuttanut niistä tätä suoraan

B115

Bosnia ja Hertsegovina

Alumina d.o.o. Zvornik, Bosnia ja Hertsegovina, valmistanut asianomaiset tuontituotteet ja lähettänyt ne suoraan ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa ja AB Kauno Tiekimas filialas, Kaunas, Liettua laskuttanut asianomaisista tuontituotteista suoraan ensimmäistä riippumatonta asiakasta unionissa

B116

Polkumyyntitulleja ei sovelleta em. yritysten tuonnissa, edellyttäen, että zeoliitti A -jauheesta esitetään sitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa liitteenä olevan mallin mukaiset tiedot sisältävä kauppalasku.

Sovellettava polkumyyntitulli on 28,1 prosenttia. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 179/010/2010) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Asetus tuli voimaan 15.5.2011.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 451/2011 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen hienopaperin tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ja ex 4810 99 90 (Taric-koodit 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 ja 4810 99 90 20). Asetus julkaistiin 14.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 128.

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli

Taric-
lisäkoodi

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsun provinssi, Kiina Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsun provinssi, Kiina

8 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, Shandongin provinssi, Kiina Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, Shandongin provinssi, Kiina

35,1 %

B013

Kaikki muut yritykset

27,1 %

B999

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 179/010/2010) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Asetus tuli voimaan 15.5.2011.

Lopullinen tasoitustulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 452/2011 käyttöön otettu tasoitustulli kannetaan kiinalaisen hienopaperin tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ja ex 4810 99 90 (Taric-koodit 4810 13 20 20, 4810 13 80 20, 4810 14 20 20, 4810 14 80 20, 4810 19 10 20, 4810 19 90 20, 4810 22 10 20, 4810 22 90 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20, 4810 99 30 20 ja 4810 99 90 20).

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli

Taric-
lisäkoodi

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsun provinssi, Kiina Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsun provinssi, Kiina

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang City, Shandongin provinssi, Kiina Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang City, Shandongin provinssi, Kiina

4 %

B013

Kaikki muut yritykset

12 %

B999

Asetus julkaistiin 14.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 128. Asetus tuli voimaan 15.5.2011.

Muutos Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 469/2011 on muutettu asetusta (EY) nro 1292/2007. Tuote luokitellaan CN-nimikkeisiin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Sovellettavat tullit ovat nyt seuraavat:

Yritys

Tulli
%

Taric-
lisäkoodi

Ester Industries Limited 75–76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi – 110 003, India

 

29,3

 

A026

Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

0

A028

Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0

A030

Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

 

3,7

 

A032

SRF Limited Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India

 

15,5

 

A753

Uflex Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301, (U.P.), India

 

3,2

 

A027

Vacmet India Limited Anant Plaza, IInd Floor, 4/117–2A, Civil Lines, Church Road, Agra 282 002, Uttar Pradesh, India

 

0

 

A992

Kaikki muut yritykset (paitsi MTZ Polyfilms Limited – Taric-lisäkoodi A031 ( 1 ))

 

29,3

 

A999

( 1 ) Yrityksen MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India) osalta viitataan ilmoitukseen, joka on julkaistu EUVL:ssä C 131, 20.5.2010, s. 3.”

Asetus julkaistiin 17.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 129. Asetus tulee voimaan 18.5.2011.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Intiasta peräisin olevien teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) ja tukien vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Ilmoitukset julkaistiin 13.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 142.

Päättynyt polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan perkipoltetun (sintratun) magnesiumoksidin tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) on päättynyt. Toimenpiteen viimeinen voimassaolopäivä oli 13.5.2011. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2519 90 30. Ilmoitus julkaistiin 17.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 146.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE

Yrityksen myydessä hintasitoumuksen mukaisesti tavaraa unioniin kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Otsikko: ”SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”.

2. Kauppalaskun antaneen yrityksen nimi.

3. Kauppalaskun numero.

4. Kauppalaskun päivämäärä.

5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat tullataan unionin rajalla (Taric-lisäkoodi xxxx tai yyyy).

6. Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan:
— selkokielinen kuvaus sitoumuksen mukaisia tavaroita vastaavista tavaroista,
— yrityksen käyttämä tuotekoodi,
— Taric-koodi,
— määrä (tonneina).

7. Myyntiehdot, joista ilmenee:
— hinta tonnilta,
— sovellettavat maksuehdot,
— sovellettavat toimitusehdot,
— kaikki alennukset ja hyvitykset.

8. Sen unionissa tuojana toimivan yrityksen (eli sen henkilön, joka ilmoittaa tavarat tulliselvitystä varten) nimi, jolle yritys on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.

9. Yrityksen työntekijä, joka on antanut kauppalaskun (työntekijän nimi), ja seuraava allekirjoitettu ilmoitus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti suoraan Euroopan unioniin vietäviksi tapahtuu Alumina d.o.o. Zvornik -yrityksen ja siihen etuyhteydessä olevan Kauno Tiekimas AB -yrityksen tarjoaman ja Euroopan komission päätöksellä 2011/279/EU hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

THT