Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 17.5.2011 8.40
Tiedote

77/2011, RAS/MSR

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieseliä koskeva tasoitustulli on laajennettu koskemaan myös biodieselseosta sekä Kanadasta lähetettyä biodieseliä; Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta tutkimus päättyy

Neuvoston asetuksella (EU) nro 443/2011 on tasoitustulli laajennettu koskemaan myös Kanadasta lähetettyä biodieseliä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Kanadasta. Tasoitustulli on 237 euroa nettotonnilta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodi 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-koodi 3824 90 91 10) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 01. Asetus julkaistiin 11.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 122. Tällä asetuksella muutettiin asetusta (EY) nro 598/2009.

Seuraavien yritysten tuonti on vapautettu tasoitustullista sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään tämän yleiskirjeen liitteen 1 mukainen kauppalasku:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Tasoitustulli kannetaan myös Kanadasta lähetetystä tuonnista, joka on 13.8.2010 voimaan tulleen asetuksen (nro 721/2010, ks. THT nro 139/010/2010) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista, lukuun ottamatta em. yritysten tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Samalla päättyy singaporelaisen biodieselin tuontia koskenut kirjaaminen. Uusia tasoitustoimenpiteitä ei otettu käyttöön.

Lisäksi asetuksella (EU) nro 443/2011 on tasoitustulli laajennettu koskemaan sellaista Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieselseosta, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodi 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 30) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 04). Laajennettu tulli kannetaan myös kirjatusta tuonnista.

Seoksia koskevaa tasoitustullia sovelletaan siinä suhteessa, jossa seoksessa on kokonaispitoisuudesta painon mukaan rasvahappomonoalkyyliestereitä ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus).

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieseliä koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös biodieselseosta sekä Kanadasta lähetettyä biodieseliä; Singaporesta lähetetyn tuonnin osalta tutkimus päättyy

Neuvoston asetuksella (EU) nro 444/2011 on polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Kanadasta lähetettyä biodieseliä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Kanadasta. Polkumyyntitulli on 172,20 euroa nettotonnilta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodi 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (Taric-koodi 3824 90 91 10) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 01. Asetus julkaistiin 11.5.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 122. Tällä asetuksella muutettiin asetusta (EY) nro 599/2009.

Seuraavien yritysten tuonti on vapautettu polkumyyntitullista sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään tämän yleiskirjeen liitteen 1 mukainen kauppalasku:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Polkumyyntitulli kannetaan myös Kanadasta lähetetystä tuonnista, joka on 13.8.2010 voimaan tulleen asetuksen (nro 720/2010, ks. THT nro 139/010/2010) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista, lukuun ottamatta em. yritysten tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Samalla päättyy singaporelaisen biodieselin tuontia koskenut kirjaaminen. Uusia polkumyyntitoimenpiteitä ei otettu käyttöön.

Lisäksi asetuksella (EU) nro 444/2011 on polkumyyntitulli laajennettu koskemaan sellaista Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa biodieselseosta, jossa on enintään 20 painoprosenttia biodieseliä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodi 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodi 1518 00 91 30), ex 1518 00 99 (Taric-koodi 1518 00 99 30), ex 2710 19 41 (Taric-koodi 2710 19 41 30) ja ex 3824 90 97 (Taric-koodi 3824 90 97 04). Laajennettu tulli kannetaan myös kirjatusta tuonnista.

Seoksia koskevaa polkumyyntitullia sovelletaan siinä suhteessa, jossa seoksessa on kokonaispitoisuudesta painon mukaan rasvahappomonoalkyyliestereitä ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus).

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan melamiinin tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 457/2011 (EUVL nro L 124/2011) käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen melamiinin tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2933 61 00.

Sovellettavat polkumyyntitullit, jotka tulivat voimaan 14.5.2011, ovat seuraavat:

Yritys

Vähimmäistuontihinta (euroa/tonni tuotteen nettopainosta

Tulli (euroa/tonni tuotteen nettopainosta

Taric-
lisäkoodi

Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

1 153

A986

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Henan Junhua Development Company, Ltd

1 153

A988

Kaikki muut yritykset

415,00

A999

Erikseen nimettyjen tuottajien osalta lopullisen polkumyyntitullin määrä on vähimmäistuontihinnan ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnan välinen erotus, aina kun jälkimmäinen hinta on vähimmäistuontihintaa pienempi. Näiden erikseen nimettyjen tuottajien osalta tullia ei kanneta, jos vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinta on sama tai korkeampi kuin vastaava vähimmäistuontihinta.

Näiden yritysten tuonnissa sovelletaan vähimmäistuontihintaa sillä edellytyksellä, että tulliviranomaisille esitetään tämän yleiskirjeen liitteen 2 mukainen kauppalasku.

Erikseen nimetyt tuottajat: Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, vähimmäistuontihintaa, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta. Tällöin maksettava tulli on samansuuruinen kuin alennetun vähimmäistuontihinnan ja alennetun vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohinnan erotus.

Kaikki muut yritykset: Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 179/010/2010) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät palautetaan.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE 1

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava ilmoitus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Vakuutan, että tässä laskussa esitetyt tiedot ovat täydelliset ja asianmukaiset.”

3. Päiväys ja allekirjoitus.

LIITE 2

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava ilmoitus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn melamiinin, [määrä], on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”

                           

THT