Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 4.4.2011 15.31
Tiedote

51/2011, RAS/MSR

Kompressorien polkumyyntitutkimus

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen kompressorien tuonnissa on aloitettu osittain uudelleen polkumyyntitutkimus. Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ja ex 8414 80 51.

Kompressoreiden tuontia koskenut lopullinen polkumyyntitulli otettiin käyttöön 21.3.2008 kahden vuoden ajaksi. Nyt tutkitaan, kuuluvatko tietyt tuotetyypit Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen kompressorien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalaan. Minikompressorit eli 12 V:n jännitteellä toimivat säiliöttömät kompressorit vaikuttavat poikkeavan kyseisen toimenpiteen kohteena olevista muista kompressoreista.

Tuotteen määritelmän selkiyttämisellä voi olla taannehtivaa vaikutusta lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottopäivästä lukien. Komission ilmoitus julkaistiin 30.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 98.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Intialaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa on aloitettu polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Ilmoitukset julkaistiin 2.4.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 102.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT