Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

14.3.2011 15.04
Tiedote

32/2011, RAS/MSR

Muutoksia Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettaviin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteisiin; tasoitustoimenpiteiden päättyminen

Neuvoston asetuksella (EU) nro 205/2011 on muutettu intialaisen polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90.

Yrityksen Vacmet India Limited polkumyyntitulli on 0 prosenttia (Taric-lisäkoodi A992). Yrityksen osoite on Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A, Civil Lines, Church Road, Agra-282002, Uttar Pradesh, Intia.

Neuvoston asetuksella (EU) nro 206/2011 on muutettu Vacmet India Limited -yrityksen tasoitustullia. Asetukset tulivat voimaan 4.3.2011. Asetukset julkaistiin 3.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 58.

Intialaisen polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettavat tasoitustoimenpiteet (tasoitustulli) päättyivät 9.3.2011. Ilmoitus julkaistiin 3.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 68.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien langattomien suuralueverkkomodeemien tuontia koskevat polkumyynnin ja tukien vastaiset menettelyt ovat päättyneet 4.3.2011. WWAN-modeemit luokitellaan CN-koodeihin ex 8471 80 00 ja ex 8517 62 00. Tuonnin kirjaaminen lopetetaan eikä uusia toimenpiteitä oteta käyttöön. Komission asetus (EU) nro 209/2011 julkaistiin 3.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 58.

- Korean tasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskeva osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Uusia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Neuvoston asetus (EU) nro 167/2011 julkaistiin 24.2.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 49.

- Intiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tankojen tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) on päättynyt 11.3.2011. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89. Komission päätös julkaistiin 10.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 63.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Algeriasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumus) päättyvät 22.12.2011. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3102 80 00. Ilmoitus julkaistiin 1.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 64.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 23.1.2012. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 ja 2922 13 10 00. Ilmoitus julkaistiin 12.3.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 79.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT