Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

25.1.2011 14.34
Tiedote

9/2011, RAS/MSR

Muutos intialaisen polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 38/2011 on muutettu intialaisen polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. Yrityksen Garware Polyester Limited (Taric-lisäkoodi A028) tuotteiden tuonnissa polkumyyntitulli on nyt 0 prosenttia. Asetus julkaistiin 20.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 15. Asetus tuli voimaan 21.1.2011.

Päättyneitä polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Thaimaasta peräisin olevan puhdistetun tereftaalihapon ja sen suolojen tuontia koskenut tutkimus on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2917 36 00. Polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä ei otettu käyttöön. Komission päätökset julkaistiin 20.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 15.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Euroopan komissio on julkaissut ilmoituksia päättymässä olevista polkumyyntitoimenpiteistä. Unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, B-1049 Brussels, faksi: +32 2295 6505) milloin tahansa ilmoituksen julkaisemisen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen ilmoituksessa mainittua voimassaolon päättymispäivää.

Tarkastelupyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen. Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien mappimekanismien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 28.7.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 8305 10 00 50. Ilmoitus julkaistiin 8.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 5.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Korean tasavallasta peräisin olevien tiettyjen side-by-side-jääkaappi-pakastin -yhdistelmien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 1.9.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 8418 10 20 91. Ilmoitus julkaistiin 8.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 5.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piikarbidin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 26.8.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2849 20 00 00. Ilmoitus julkaistiin 20.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 19.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan säämiskänahan tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 15.9.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 4114 10 10 00 ja 4114 10 90 00. Ilmoitus julkaistiin 20.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 19.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien tiettyjen muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 30.9.2011. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 ja 3923 29 90 20. Ilmoitus julkaistiin 22.1.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 22.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT