Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

29.6.2012 16.25
Tiedote

90/2012, RAS/MSR

Uusi polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa aloitetaan tuonnin kirjaaminen. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (Taric-koodit 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69). Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan.

Tuonti kirjataan, jotta varmistetaan, että jos uudelleen aloitetun tutkimuksen tulosten perusteella otetaan jälleen käyttöön polkumyyntitulli, tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti. Mahdolliset tulevat tullit määritetään uudelleen aloitetun polkumyyntitutkimuksen tulosten perusteella. Komission asetus (EU) nro 572/2012 julkaistiin 29.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 169. Asetus tulee voimaan 30.6.2012.

Muutos mm. Ukrainasta peräisin olevien rauta- tai teräsputkien tuonnissa sovellettavaan polkumyyntitulliin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 540/2012 on muutettu saumattomien putkien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tuote luokitellaan seuraaviin Taric-nimikkeisiin:

7304 11 00 10                            7304 19 10 20                   7304 19 30 20
7304 22 00 20                            7304 23 00 20                   7304 24 00 20
7304 29 10 20                            7304 29 30 20                   7304 31 80 30
7304 39 58 30                            7304 39 92 30                   7304 39 93 20
7304 51 89 30                            7304 59 92 30                   7304 59 93 20.

Interpipe groupiin sovellettavaa tullia on muutettu. Tullia sovelletaan takautuvasti 30 päivästä kesäkuuta 2006. Yrityksen LLC Interpipe Niko Tube ja OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) polkumyyntitulli on nyt 17,7 prosenttia. Taric-lisäkoodi on A743.

Jo maksettujen polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta. Asetus julkaistiin 26.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 165. Asetus tuli voimaan 27.6.2012.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien taskusytyttimien tuonnissa annetun asetuksen (1458/2007) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 548/2012 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Vietnamista lähetettyjä kaasukäyttöisiä taskusytyttimiä riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Vietnamista. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 9613 10 00 12.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Vietnamista lähetetyistä sytyttimistä. Asetus julkaistiin 26.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 165. Asetus tuli voimaan 27.6.2012.

Muutos (yrityskohtainen) Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 558/2012 on muutettu asetuksen 102/2012 mukaisia toimenpiteitä. Korealainen viejä Seil Wire & Cable on vapautettu lopullisesta polkumyyntitullista, jota sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A994. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku.

Komission asetuksen nro 969/2011 mukaisesti tapahtuva tuonnin kirjaaminen päättyy. Polkumyyntitullia ei kanneta kirjatusta tuonnista. Asetus julkaistiin 28.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 168. Asetus tuli voimaan 29.6.2012.

Muutos (yrityskohtainen) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 567/2012 on muutettu asetuksen 917/2011 mukaisia toimenpiteitä. Kiinalainen yritys Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd on lisätty niiden tuottajien luetteloon, joille on myönnetty 30,6 prosentin suuruinen tulli. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B293. Asetus julkaistiin 29.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 169. Asetus tulee voimaan 30.6.2012.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuraldehydin tuontia koskevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet 27.6.2012. Samalla päättyi polkumyynnin vastainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2932 12 00. Neuvoston asetus (EU) nro 541/2012 julkaistiin 26.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 165.

- Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskeneet osittaiset välivaiheen tarkastelut (polkumyyntitoimenpiteet ja tasoitustoimenpiteet) ovat päättyneet. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit säilyvät ennallaan. Neuvoston asetukset (EU) nrot 559/2012 ja 560/2012 julkaistiin 28.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 168. Asetukset tulivat voimaan 29.6.2012.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiivistettyjen soijaproteiinituotteiden tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt 29.6.2012. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2106 10 20, ex 2106 90 92, ex 2309 90 10, ex 2309 90 99 (ex 2309 90 96 1 päivästä tammikuuta 2012) ja ex 3504 00 90. Komission päätös julkaistiin 28.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 168.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 1.3.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 ja 7202 29 90 00. Komission ilmoitus julkaistiin 26.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 186.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT