Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

15.6.2012 15.59
Tiedote

80/2012, RAS/MSR

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien seulakankaiden tuonnissa annetun asetuksen (791/2011) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 437/2012 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjä seulakankaita, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Taiwanista tai Thaimaasta. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 ja 7019 59 00 13.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Taiwanista ja Thaimaasta lähetetyistä seulakankaista. Asetus julkaistiin 24.5.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 134. Asetus tuli voimaan 25.5.2012.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien teräskiinnikkeiden tuonnissa annetun asetuksen (2/2012) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 502/2012 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta, Thaimaasta ja Filippiineiltä lähetettyjä teräskiinnikkeitä ja niiden osia, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta, Thaimaasta tai Filippiineiltä. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 ja 7318 15 70 81.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Malesiasta, Thaimaasta tai Filippiineiltä lähetetyistä teräskiinnikkeistä. Asetus julkaistiin 14.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 153. Asetus tuli voimaan 15.6.2012.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Kiinasta peräisin olevien lasikuitukankaiden tuontia koskevat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ovat päättyneet. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 39 00, ex 7019 40 00 ja ex 7019 90 00. Komission päätös julkaistiin 22.5.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 131.

- Intiasta peräisin olevien teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuontia koskeva tukien vastainen menettely on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70. Väliaikaisten tasoitustullien vakuutena olevat määrät vapautetaan. Komission päätös julkaistiin 24.5.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 134.

- Kiinasta peräisin olevan viinihapon tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt yhden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd:n osalta. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2918 12 00. Komission päätös julkaistiin 5.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 144.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00. Ilmoitus julkaistiin 12.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 166.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT