Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 10.8.2016 16.05 | Publicerad på svenska 30.12.2016 kl. 9.25
Pressmeddelande

67/2016, MSR

Ändring av antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska gaffelvagnar och delar till dessa

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1346 har antidumpningstullen vid import av gaffelvagnar och delar till dessa utvidgats till att även gälla produkter som klassificeras enligt Taric-nummer 8427 90 00 30 och 8431 20 00 50. Dessa produkter är försedda med ett ”viktangivelsesystem”, bestående av en våg, som inte är inbyggt i chassit.

Den tull som utvidgas ska också tas ut på importer som registrerats fr.o.m. den 17 december 2015 (se TMD nr 108/2015). Registreringen av import avslutas. Förordningen publicerades den 9 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 214. Förordningen trädde i kraft den 10 augusti 2016.

Ändring (gällande företag) av antidumpningsåtgärder vid import av kinesiskt högstyrkegarn av polyestrar

Genom rådets förordning (EG) nr 2016/1356 har antidumpningsåtgärderna ändrats vid import av högstyrkegarn av polyestrar. Varan klassificeras enligt KN-nummer 5402 20 00.

Ändringen gäller produkter som tillverkats av det kinesiska företaget Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd. Taric-tilläggsnumret är A977. Vid import av garn av polyestrar som tillverkats av företaget tillämpas en antidumpningstull på 5,3 procent. Förordningen publicerades den 10 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 215. Förordningen träder i kraft den 11 augusti 2016.

Import av gruvplåt av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina ska registreras

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2016/1357 har import av viss grovplåt av olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina börjat registreras. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 och ex 7225 99 00 (Taric-nummer: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 30).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Obs! Om undersökningen leder till att en antidumpningstull införs, kan tullen tas ut retroaktivt på den registrerade importen om de nödvändiga villkoren är uppfyllda. Förordningen publicerades den 10 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 215. Förordningen träder i kraft den 11 augusti 2016.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00 (Taric-nummer 7019 51 00 19 och 7019 59 00 19). Undersökningen kommer att slutföras inom 15 månader. Tillkännagivandet publicerades den 9 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 288.

Utjämningsåtgärd som upphört att gälla

Vid import av havsabborre och guldsparid med ursprung i Turkiet har antisubventionsförfarandet (undersökningen) avslutats. Inga nya åtgärder har införts. Varan klassificeras enligt KN-nummer 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 och ex 0304 89 90. Beslutet publicerades den 10 augusti 2016 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 215. Beslutet träder i kraft den 11 augusti 2016.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD