Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 31.12.2013 13.25
Tiedote

180/2013, MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien peroksosulfaattien (persulfaattien) tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1343/2013 on jatkettu kiinalaisten peroksosulfaattien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 2833 40 00 ja ex 2842 90 80 (Taric-koodi 2842 90 80 20). Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 147/2007). Asetus julkaistiin 17.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 338.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien seulakankaiden tuonnissa annetun asetuksen (791/2011) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 1356/2013 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Polkumyyntitulli koskee tuotteita, jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00.

Kiertämistutkimus koskee tuotteita, jotka luokitellaan Taric-koodeihin 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 ja 7019 40 00 50. Niiden tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitullia taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Taric-koodeihin 7019 40 00 11, 7019 40 00 21 ja 7019 40 00 50 luokiteltavista seulakankaista. Asetus julkaistiin 18.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 341. Asetus tuli voimaan 19.12.2013.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia seulakankaita koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjä seulakankaita

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1371/2013 on polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjä seulakankaita, riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Intiasta tai Indonesiasta. Yritys nimeltä Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd on vapautettu laajennetuista tulleista. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B942. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että liitteen mukainen kauppalasku esitetään tulliviranomaisille.

Polkumyyntitulli kannetaan myös Intiasta ja Indonesiasta lähetetystä tuonnista, joka on 11.4.2013 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 322/2013, ks. THT 43/2013) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Asetus julkaistiin 20.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 346. Asetus tuli voimaan 21.12.2013.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuitufilamenttituotteiden tuonnissa on aloitettu tukien vastainen menettely (tutkimus). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 ja 7019 31 10. Komission ilmoitus julkaistiin 12.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 362.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuitufilamenttituotteiden tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 11 00, ex 7019 12 00 ja 7019 31 10. Komission ilmoitus julkaistiin 18.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 371.

- Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräsputkien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ja ex 7306 30 77. Komission ilmoitus julkaistiin 19.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 372.

- Kiinan kansantasavallasta, Intiasta ja Vietnamista peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa on aloitettu tukien vastainen menettely (tutkimus). Tavara luokitellaan CN-koodiin ex 5503 20 00. Komission ilmoitus julkaistiin 19.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 372.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien putkien osien tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 5.9.2014. Ilmoitus koskee myös Taiwanista, Indonesiasta, Sri Lankasta ja Filippiineiltä lähetettyjä putkien osia. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80. Komission ilmoitus julkaistiin 14.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 366.

- Venäjältä peräisin olevien rauta- ja teräsköysien ja –kaapelien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Neuvoston asetus julkaistiin 17.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 338.

- Thaimaasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräsputkien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ja ex 7306 30 77. Komission ilmoitus julkaistiin 19.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 372.

- Intiasta peräisin olevien synteettikuitunuorien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 ja 5607 50 19. Komission ilmoitus julkaistiin 20.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 373.

 
Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1. Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike

2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja allekirjoitus

THT