Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 11.12.2013 12.48
Tiedote

161/2013, MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1238/2013 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39).    

Lopullinen polkumyyntitulli ei koske seuraavia tuotteita:

  • kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,
  • ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,
  • kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,
  • moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite-ja teho-ominaisuudet.

Asetus julkaistiin 5.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 325. Asetus tuli voimaan 6.12.2013 ja sen voimassaolo päättyy 7 päivästä joulukuuta 2015.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

 

44,7

 

B791

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

 

64,9

 

B792

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

 

46,7

 

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

 

46,7

 

B927

JingAo Solar Co. Ltd.;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

 

51,5

 

B794

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

 

41,2

 

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co., Ltd.;

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co., Ltd.;

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co., Ltd.;

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co., Ltd.;

 

27,3

 

B795

RENESOLA ZHEJIANG LTD
RENESOLA JIANGSU LTD

 

43,1

 

B921

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd

 

41,4

 

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

 

35,5

 

B797

Muut polkumyyntitutkimuksessa yhteistyössä toimineet
yritykset (lukuun ottamatta yrityksiä, joihin sovelletaan
jäännöstullia rinnakkaisen tukien vastaisen
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013) nojalla (liite I)

 

41,3

 

Muut polkumyyntitutkimuksessa yhteistyössä toimineet yritykset (lukuun ottamatta yrityksiä, joihin sovelletaan jäännöstullia rinnakkaisen tukien vastaisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1239/2013 nojalla (liite II)

 

36,2

 

Kaikki muut yritykset

 

 53,4

 

B999

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 67/2013 ja nro 103/2013) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina ja sen yli menevät määrät vapautetaan. Samoin vapautetaan ne väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät, jotka koskevat kiekkoja (joiden paksuus on enintään 400 mikrometriä) ja moduuleja tai paneeleja, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite-ja teho-ominaisuudet.

Komissio on päätöksellään 2013/707/EU hyväksynyt liitteessä VI mainittujen yritysten sitoumukset. Polkumyyntitulleja ei kanneta näiden yritysten tuonnissa, edellyttäen mm. että tuontitavarasta esitetään niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa liitteenä III olevan mallin mukaiset tiedot sisältävä kauppalasku ja liitteen IV mukainen vientisitoumustodistus. Vapautus koskee tavaroita, jotka luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39).

Yritysten, joiden sitoumukset komissio on hyväksynyt ja joihin sovelletaan tiettyjä em. komission päätöksessä vahvistettuja ehtoja, on laadittava lasku myös sellaisista tuontitapahtumista, joita ei ole vapautettu polkumyyntitullista. Tällainen lasku on kauppalasku, joka sisältää ainakin liitteessä V tarkoitetut tiedot.

Lopullinen tasoitustulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1239/2013 käyttöön otettu tasoitustulli kannetaan kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Samalla päättyi aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonnin kirjaamisvelvoite. 

  • Lopullinen tasoitustulli ei koske seuraavia tuotteita:
  • kannettavat aurinkolaturit, joissa on alle kuusi kennoa ja jotka tuottavat sähköä laitteisiin tai lataavat akkuja,
  • ohutkalvotekniikkaa käyttävät aurinkosähkötuotteet,
  • kiteisestä piistä valmistetut aurinkosähkötuotteet, jotka on pysyvästi integroitu sähkölaitteisiin, joiden käyttötarkoitus on jokin muu kuin sähkön tuottaminen ja jotka käyttävät integroitujen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkokennojen tuottaman sähkön,
  • moduulit tai paneelit, joiden lähtöjännite on enintään 50 V (tasavirta) ja antoteho enintään 50 W ja joita käytetään yksinomaisesti suoraan akkulatureina järjestelmissä, joissa on samat jännite-ja teho-ominaisuudet.

Asetus julkaistiin 5.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 325. Asetus tuli voimaan 6.12.2013 ja sen voimassaolo päättyy 7 päivästä joulukuuta 2015.

Sovellettavat tasoitustullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Wuxi Suntech Power Co., Ltd.;
Suntech Power Co., Ltd.;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd.;
Luoyang Suntech Power Co. Ltd.;
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd;
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd

 

4,9

 

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd;

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd.,

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.;

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

 

6,3

 

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.;

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co., Ltd

Changzhou Youze Technology Co., Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd;

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

 

3,5

 

B791

JingAo Solar Co. Ltd.;

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.,

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.;

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.,

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.;

 

5,0

 

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd.;

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co Ltd.,

 

11,5

 

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd.;

 

11,5

 

B927

Delsolar (Wujiang) Co., Ltd.,

 

0

 

B792

RENESOLA ZHEJIANG LTD
RENESOLA JIANGSU LTD

 

4,6

 

B921

Jinko Solar Co.Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

 

6,5

 

B845

Liitteessä VII luetellut yritykset

 

6,4

 

Kaikki muut yritykset

 

 11,5

 

B999(1)

(1) Rinnakkaisen polkumyyntiä koskevan Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1238/2013 (katso EUVL nro L 325/2013 sivu 1) liitteessä II mainituilla yrityksillä on siinä tarkoitetut Taric-lisäkoodit.

Komissio on päätöksellään 2013/707/EU hyväksynyt liitteessä VI mainittujen yritysten sitoumukset. Tasoitustulleja ei kanneta näiden yritysten tuonnissa, edellyttäen mm. että tuontitavarasta esitetään niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa liitteenä III olevan mallin mukaiset tiedot sisältävä kauppalasku ja liitteen IV mukainen vientisitoumustodistus. Vapautus koskee tavaroita, jotka luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39).

Yritysten, joiden sitoumukset komissio on hyväksynyt ja joihin sovelletaan tiettyjä em. komission päätöksessä vahvistettuja ehtoja, on laadittava lasku myös sellaisista tuontitapahtumista, joita ei ole vapautettu tasoitustullista. Tällainen lasku on kauppalasku, joka sisältää ainakin liitteessä V tarkoitetut tiedot.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2922 42 00. Komission ilmoitus julkaistiin 29.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 349.

– Indonesiasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2922 42 00. Komission ilmoitus julkaistiin 29.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 349.

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu sekä osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2918 14 00 ja ex 2918 15 00. Komission ilmoitus julkaistiin 30.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 351.

Nimenmuutos

Ukrainalainen rauta- ja teräsputkien viejäyritys OJSC ”Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant” on muuttanut nimensä muotoon PJSC ”Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant”. Yrityksen Taric-lisäkoodi A743 säilyy ennallaan. Komission ilmoitus julkaistiin 3.12.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 353.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT