Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 28.11.2013 12.37
Tiedote

154/2013, MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa; Tukien vastainen menettely on päättynyt

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1194/2013 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan argentiinalaisen ja indonesialaisen biodieselin tuonnissa. Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (TARIC-koodit 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 ja 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (TARIC-koodit 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 ja 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (TARIC-koodi 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (TARIC-koodit 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 ja 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (TARIC-koodit 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 ja 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (TARIC-koodit 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 ja 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (TARIC-koodit 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 ja 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (TARIC-koodit 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 ja 3824 90 97 04), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (TARIC-koodit 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 ja 3826 00 90 30).

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Tulli
(euroa netto-tonnia kohden)

Taric-
lisäkoodi

Argentiina

Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires

216,64

B782

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

239,35

B783

Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahia Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda

245,67

B784

Muut yhteistyössä toimineet yritykset: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman

237,05

B785

Kaikki muut yritykset

245,67

B999

Indonesia

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

76,94

B786

PT Musim Mas, Medan

151,32

B787

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

145,14

B788

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar
Nabati Indonesia, Medan

174,91

B789

Muut yhteistyössä toimineet yritykset: PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta

166,95

B790

Kaikki muut yritykset

178,85

B999

Sekoituksia koskevan polkumyyntitullin soveltamisessa otetaan huomioon, missä suhteessa sekoituksessa on kokonaispitoisuudesta painon mukaan rasvahappomonoalkyyliestereitä ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus).

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 64/2013) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisena. Asetus julkaistiin 26.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 315. Asetus tuli voimaan 27.11.2013

Tukien vastainen menettely on päättynyt. Tuonnin kirjaaminen lopetetaan eikä uusia tukien vastaisia toimenpiteitä oteta käyttöön. Komission asetus (EU) nro 1198/2013 julkaistiin 26.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 315. Asetus tuli voimaan 27.11.2013

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 1205/2013 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa. Tuote on karkaistua tasomaista soodakalkkilasia, jonka rautapitoisuus on alle 300 ppm, aurinkoenergian läpäisyaste yli 88 % (mitattuna olosuhteissa AM1,5 300–2 500 nm), lämmönkestävyys 250 °C (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan), lämpöshokinkestävyys Δ 150 K (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan) ja jonka mekaaninen lujuus on vähintään 90 N/mm 2 (mitattuna EN 1288-3 -standardin mukaan). Tavara luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80 (Taric-koodi 7007 19 80 10).  

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli%

Taric-
lisäkoodi

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd;

39,3

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd;

32,3

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

42,1

 

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,1

B946

Muut liitteessä I luetellut yhteistyössä toimivat yritykset

38,4

 

Kaikki muut yritykset

42,1

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä. Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 27.11.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 316. Asetus tuli voimaan 28.11.2013. Asetusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

Liite I

Nimi

Taric-lisäkoodi

Henan Ancai Hi-Tech Co. Ltd

 

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

 

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

 

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

 

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

 

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

 

B952

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd

 

B953

Novatech Glass Co. Ltd

 

B954

Liite II

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

  1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike
  2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn aurinkopaneeleissa käytettävän lasin (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiina. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”
  3. Päiväys ja allekirjoitus
THT