Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

15.10.2013 9.33
Tiedote

134/2013, MSR

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuontia koskevat polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet (polkumyyntitulli ja tasoitustulli) päättyvät 11.7.2014. Tullit on laajennettu koskemaan myös tiettyjä Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia seoksia ja Kanadasta lähetettyä tuontia. Komission ilmoitukset julkaistiin 4.10.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 289.

Tuote luokitellaan seuraaviin Taric-koodeihin:

1516 20 98 21

1518 00 99 29

2710 20 15 30

1516 20 98 29

1518 00 99 30

3824 90 97 03

1516 20 98 30

2710 20 11 21

3824 90 97 04

1518 00 91 21

2710 20 11 29

3826 00 10 10

1518 00 91 29

2710 20 11 30

3826 00 10 90

1518 00 91 30

2710 20 15 21

3826 00 90 19

1518 00 99 21

2710 20 15 29

3826 00 90 30

- Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitososien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80. Komission ilmoitus julkaistiin 15.10.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 299. Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT