Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 22.12.2014 8.17 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.25
Pressmeddelande

119/2014, MSR

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av linor och kablar av stål med ursprung i Ukraina har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 och ex 7312 10 98. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 18 november 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 410.

- Vid import av kiselmangan med ursprung i Indien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7202 30 00 och ex 8111 00 11. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 20 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 461.

- Vid import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7303 00 10 och ex 7303 00 90. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 20 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 461.

- Vid import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien har ett antidumpningsförfarande (absorptionsundersökning) inletts. Europeiska kommissionen undersöker om de antidumpningsåtgärder som införts på import av viss tråd av rostfritt stål med ursprung i Indien haft någon verkan på exportpriser, återförsäljningspriser eller påföljande försäljningspriser i unionen.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7223 00 19 och 7223 00 99. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 3 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 433. Undersökningen kommer att slutföras inom 9 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

- Vid import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (absorptionsundersökning) återupptagits. Europeiska kommissionen undersöker om de antidumpningsåtgärder som införts på import av solfångarglas med ursprung i Kina haft någon verkan på exportpriser, återförsäljningspriser eller påföljande försäljningspriser i unionen.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 19 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 457. Undersökningen kommer att slutföras inom 9 månader efter publiceringen av tillkännagivandet.

- Vid import av viss aluminiumfolie med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7607 11 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 444.

- Vid import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Kommissionen vill undersöka om den vinsyra som tillverkats av företaget Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd dumpas och om den dumpade importen har vållat eller bidragit till att vålla unionsindustrin skada.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 12 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 4 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 434.

Registrering av importen av platta produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1331/2014 har en översyn inletts vid import av kinesiska och taiwanesiska platta produkter av rostfritt stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89.

Importen ska registreras i nio månaders tid. Om undersökningen leder till att en antidumpningstull och/eller en utjämningstull införs, kan tullarna tas ut retroaktivt. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen och antisubventionsundersökningen. Kommissionens förordning publicerades den 16 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 359.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av vissa rördelar av järn eller stål med ursprung i Republiken Korea och Malaysia

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1283/2014 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av vissa koreanska och malaysiska rördelar av järn eller stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 och ex 7307 99 80 (Taric-nummer 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 och 7307 99 80 98).

Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 158/010/2008 och 78/010/2010).  Förordningen publicerades den 3 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 347.  Den trädde i kraft den 4 december 2014 och upphör att gälla den 29 januari 2018.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av beredda och konserverade citrusfrukter med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1313/2014 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av beredda och konserverade kinesiska citrusfrukter. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55, 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (Taric-nummer 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 och 2008 30 90 69).

Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 22/2013). Förordningen publicerades den 11 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 354. Den trädde i kraft den 12 december 2014.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av sulfanilsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina; vid import av sulfanilsyra med ursprung i Indien upphör förfarandet

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1346/2014 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesisk sulfanilsyra. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2921 42 00 (Taric-nummer 2921 42 00 60). Antidumpningstullarna förblir oförändrade.

Samtidigt upphävdes den slutgiltiga antidumpningstullen och kommissionens beslut om godkännande av prisåtagandet vid import av indisk sulfanilsyra. Förordningen publicerades den 18 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 363 och trädde i kraft den 19 december 2014.

Utjämningsåtgärder som upphört att gälla

- Utjämningsåtgärderna (utjämningstull och åtagande) vid import av sulfanilsyra med ursprung i Indien har upphört att gälla den 19 december 2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2921 42 00 (Taric-nummer 2921 42 00 60). Kommissionens förordning nr 1347/2014 publicerades den 18 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 363.
- Vid import av polyesterstapelfibrer med ursprung i Folkrepubliken Kina, Indien och Vietnam har antisubventionsförfarandet upphört att gälla den 18 december 2014. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 5503 20 00. Kommissionens genomförandeförorordning publicerades den 17 december 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 360.

Kommissionens tillkännagivanden om kinesiska företags namnändringar (EUT C 414, 20.11.2014)

- Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd., som omfattas av ett minimiimportpris vid import av melamin, heter nu Holitech Technology Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer A987 förblir oförändrat.

- Sju företag, som vid import av bords- och köksartiklar av keramiskt material omfattas av en antidumpningstull på 17,9 procent, har ändrat sina namn på följande sätt:

Gammalt namn:

Nytt namn:

Taric-tilläggsnr

Chaozhou Ronglibao Porcelain Co., Ltd.

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd. (”Yong Feng Yuan Industry”)

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Chaozhou Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Xinhui Porcelain Co., Ltd.

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Jiyuan Jukang Xingxing Ceramics Co., Ltd

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

- Shanghai Cimic Tile Co. Ltd., som vid import av keramiska plattor omfattas av en antidumpningstull på 30,6 procent, heter nu Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer B214 förblir oförändrat.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD