Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 22.12.2014 8.17
Tiedote

119/2014, MSR

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

– Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Komission ilmoitus julkaistiin 18.11.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 410.

– Intiasta peräisin olevan piimangaanin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7202 30 00 ja ex 8111 00 11. Komission ilmoitus julkaistiin 20.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 461.

– Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistettujen putkien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90. Komission ilmoitus julkaistiin 20.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 461.

– Intiasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomien teräslankojen tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (absorptiotutkimus). Euroopan komissio tutkii, onko Intiasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomien teräslankojen tuonnissa käyttöön otetuilla polkumyynnin vastaisilla toimenpiteillä ollut vaikutusta vientihintoihin, jälleenmyyntihintoihin tai myöhempiin myyntihintoihin unionissa.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99. Komission ilmoitus julkaistiin 3.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 433. Tutkimus saatetaan päätökseen 9 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa on aloitettu uudelleen polkumyynnin vastainen menettely (absorptiotutkimus). Euroopan komissio tutkii, onko kiinalaisen lasin tuonnissa käyttöön otetuilla polkumyynnin vastaisilla toimenpiteillä ollut vaikutusta vientihintoihin, jälleenmyyntihintoihin tai myöhempiin myyntihintoihin unionissa.

Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80. Komission ilmoitus julkaistiin 19.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 457. Tutkimus saatetaan päätökseen 9 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietynlaisen alumiinifolion tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7607 11 19. Komission ilmoitus julkaistiin 12.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 444.

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Komissio selvittää tutkimuksella, tuodaanko Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd –yrityksen tuottamaa viinihappoa polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle tai vaikuttanut unionin tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon.

Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2918 12 00. Komission ilmoitus julkaistiin 4.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 434.

Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien levyvalmisteiden tuonnissa kirjaamisvelvoite

Komission asetuksella (EU) nro 1331/2014 on aloitettu tarkastelu kiinalaisten ja taiwanilaisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyvalmisteiden tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89.

Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Jos tutkimusten tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli ja/tai tasoitustulli, tullit voidaan periä takautuvasti. Mahdolliset myöhemmät tullit määritetään polkumyyntitutkimuksen ja tukien vastaisen tutkimuksen tulosten perusteella. Komission asetus julkaistiin 16.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 359.

Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien rauta- tai teräsputkien liitososien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 1283/2014 on jatkettu korealaisten ja malesialaisten rauta- tai teräsputkien liitososien tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98).

Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 158/010/2008 ja 78/010/2010). Asetus julkaistiin 3.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 347. Asetus tuli voimaan 4.12.2014 ja sen voimassaolo päättyy 29.1.2018.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 1313/2014 on jatkettu kiinalaisten sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (Taric-koodit 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 ja 2008 30 90 69).

Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 22/2013). Asetus julkaistiin 11.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 354. Asetus tuli voimaan 12.12.2014.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat; Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon osalta menettely päättyy

Komission asetuksella (EU) nro 1346/2014 on jatkettu kiinalaisen sulfaniilihapon tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2921 42 00 (Taric-koodi 2921 42 00 60). Polkumyyntitullit säilyvät entisellään.

Samalla kumottiin lopullinen polkumyyntitulli ja komission päätös hintasitoumuksen hyväksymisestä intialaisen sulfaniilihapon tuonnissa. Asetus julkaistiin 18.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 363. Asetus tuli voimaan 19.12.2014.

Päättymässä olevia tasoitustoimenpiteitä

– Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevat tasoitustoimenpiteet (tasoitustulli ja hintasitoumus) ovat päättyneet 19.12.2014. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2921 42 00 (Taric-koodi 2921 42 00 60). Komission asetus nro 1347/2014 julkaistiin 18.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 363.

– Kiinan kansantasavallasta, Intiasta ja Vietnamista peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuontia koskenut tukien vastainen menettely on päättynyt 18.12.2014. Tuote luokitellaan CN-koodiin 5503 20 00. Komission täytäntöönpanopäätös julkaistiin 17.12.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 360.

Komission ilmoituksia kiinalaisten yritysten nimenmuutoksista (EUVL C 414, 20.11.2014)

– Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd., johon sovelletaan vähimmäistuontihintaa melamiinin tuonnissa, on nyt nimeltään Holitech Technology Co., Ltd. Yrityksen Taric-lisäkoodi A987 säilyy ennallaan.

– Seitsemän yritystä, joihin sovelletaan 17,9 prosentin polkumyyntitullia keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa, ovat muuttaneet nimensä seuraavasti:

Korvataan:

Seuraavasti:

Taric-lisäkoodi

Chaozhou Ronglibao Porcelain Co., Ltd.

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd. (”Yong Feng Yuan Industry”)

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Chaozhou Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Xinhui Porcelain Co., Ltd.

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Jiyuan Jukang Xingxing Ceramics Co., Ltd

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

– Shanghai Cimic Tile Co. Ltd., johon sovelletaan 30,6 prosentin polkumyyntitullia keraamisten laattojen tuonnissa, on nyt nimeltään Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd. Yrityksen Taric-lisäkoodi B214 säilyy ennallaan.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT