Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 19.8.2014 13.54
Tiedote

85/2014/MSR

Kiinalaisten, taiwanilaisten ja filippiiniläisten teräskiinnikkeiden polkumyyntitullien soveltamisalaa on täsmennetty; polkumyyntitullien palauttaminen

Komission asetuksella nro 830/2014 on teräskiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa sovellettavaa polkumyyntitullia muutettu taannehtivasti. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7318 12 10, ex 7318 14 10 (Taric-koodit 7318 14 10 51, 7318 14 10 59, 7318 14 10 81, 7318 14 10 89), 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ja 7318 15 70.

Lopullisen polkumyyntitullin soveltamisalaa on nyt täsmennetty. Polkumyyntitullia ei enää sovelleta kaksimetallisiin kiinnikkeisiin, jotka määritellään seuraavasti: kaksimetalliset itseporautuvat ruuvit, joissa ruostumattomasta teräksestä valmistetut varsi ja kanta ja hiiliteräksestä valmistetut kärki ja kärkikierteet on hitsattu yhteen niin, että ruuvi voi porata itse ohjausreiän ja leikata oman kierteen kovaan teräsmetalliin, ja kaksimetalliset itsekierteittävät ruuvit, joissa ruostumattomasta teräksestä valmistetut varsi ja kanta ja hiiliteräksestä valmistetut kärkikierteet on hitsattu yhteen niin, että ruuvi voi leikata oman kierteen kovaan teräsmetalliin. Molemmat ruuvit kuuluvat CN-koodiin ex 7318 14 10.

Näiden aiemmin soveltamisalaan kuuluneiden tuotteiden osalta maksetut polkumyyntitullit palautetaan. Polkumyyntitullien palautusta on haettava Tullin oikaisusta. Asetusta sovelletaan taannehtivasti 20 päivästä marraskuuta 2005. Asetus julkaistiin 31.7.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 228.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Ilmoitus julkaistiin 1.8.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 250.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan valssilangan tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ja 7227 90 95. Ilmoitus julkaistiin 2.8.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 252.

- Kiinan kansantasavallasta, Japanista, Korean tasavallasta, Venäjältä ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien teräslevyvalmisteiden tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7225 11 00 ja ex 7226 11 00. Ilmoitus julkaistiin 14.8.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 267.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevyvalmisteiden tuonnissa on aloitettu tukien vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89. Ilmoitus julkaistiin 14.8.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 267.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuontia koskeva polkumyyntitulli on kumottu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 3802 10 00 (Taric-koodi 3802 10 00 20). Komission asetus julkaistiin 19.8.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 244.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419


                                 

THT