Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 11.7.2014 13.26 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.46
Pressmeddelande

67/2014, MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av kinesisk triklorisocyanursyra (översyn gällande företag)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 727/2014 har en översyn inletts gällande import av kinesisk triklorisocyanursyra. Syftet med översynen är att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av triklorisocyanursyra, även känt under trivialnamnet ”symklosen”, och beredningar därav, med ursprung i Folkrepubliken Kina, som klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric- nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20) och som tillverkas och säljs på export till unionen av Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd bör omfattas av den tillämpliga antidumpningstullen. Företagets Taric-tilläggsnummer är A101.

Antidumpningstullen har upphävts vid import av triklorisocyanursyra som tillverkats av Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. Importen ska registreras i nio månaders tid. Förordningen publicerades den 1 juli 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 192 och trädde i kraft den 2 juli 2014.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

– Vid import av visst slags polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien har en partiell interimsöversyn inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 6 juni 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 171.

– Vid import av kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 och 7220 20 89. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 26 juni 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 196.

– Vid import av biodiesel med ursprung i Amerikas förenta stater har översyner av eventuellt fortsatta antidumpnings- och utjämningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 och ex 3826 00 90. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 10 juli 2014 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 217.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD